nieuws

Recordaantal buitenlandse investeringsprojecten

Geen categorie

Vorig jaar hebben buitenlandse bedrijven 219 investeringsprojecten in Nederland ontplooid, een stijging van 47 procent ten opzichte van 2014. Daarmee was 2015 een recordjaar.

Dit blijkt uit de EY Barometer Nederlands vestigingsklimaat 2016 waarin 202 beslissers van internationale ondernemingen gevestigd binnen en buiten Nederland gevraagd is naar hun perceptie en verwachtingen ten aanzien van het Nederlandse vestigingsklimaat. De Barometer Nederlands vestigingsklimaat wees vorig jaar al uit dat het vertrouwen onder buitenlandse investeerders in Nederland zich op een historisch hoog niveau bevond. Dat vertrouwen heeft zich vertaald in een ongekend hoog aantal nieuwe investeringen.

De stijging van 149 investeringen in 2014 naar 219 in 2015 was het grootst in de logistieke (vastgoed)sector. Het aantal logistieke investeringsprojecten verdubbelde van twintig in 2014 naar 42 vorig jaar. Het aantal buitenlandse hoofdkantoren dat zich in ons land vestigde verdubbelde ook bijna van vijftien naar 27. Het aantal investeringen in nieuwe internet datacenters bleef in 2015 staan op negen.

Tegelijkertijd daalt het vertrouwen van buitenlandse investeerders in het Nederlandse vestigingsklimaat. In 2015 zag 10 procent van de deelnemers een significante verbetering en 48 procent een lichte verbetering van de aantrekkingskracht voor buitenlandse directe investeringen in de komende drie jaar. In 2016 liggen deze percentages respectievelijk op 5 en 33. Wanneer dit negatievere sentiment zich daadwerkelijk vertaalt in een lager investeringsvolume, is de kans groot dat Nederland nieuwe bedrijvigheid en daarmee werkgelegenheid en kennis misloopt, aldus EY.

Wil Nederland internationaal competitief blijven, dan moet het volgens buitenlandse topbestuurders met name energie steken in kennis en vaardigheden (42 procent) en innovatie actief ondersteunen (41 procent). Lagere arbeidskosten vindt 31 procent het belangrijkst, een kwart pleit voor belastingverlaging. 

Reageer op dit artikel