nieuws

Rabo: scherpe versnelling huizenprijs in 2017

Geen categorie

De stijging van de huizenprijzen versnelt. Van 3,5 tot 5,5 procent in 2016 naar 5 tot 7 procent in 2017. Dat schrijven economen van de Rabobank in het op 11 mei gepubliceerde Kwartaalbericht Woningmarkt.

Rabo: scherpe versnelling huizenprijs in 2017

Als die verwachting uitkomt, zal dit de sterkste prijsstijging sinds 2002 zijn. Voor koopstarters zijn de hogere prijzen juist ongunstig. Omdat de prijzen harder stijgen dan de inkomens, neemt de betaalbaarheid af. In historisch perspectief blijft de betaalbaarheid van koopwoningen dit en volgend jaar ook voor starters echter goed, aldus Rabobank. Het aantal woningverkopen groeit in 2016 naar 190.000 tot 210.000 en 200.000 tot 220.000 in 2017. Het aantal transacties kwam in 2015 nog op 178.000 uit.

De groei in eerste kwartaal van 2016 was hoger dan Rabobank verwachtte. Zowel de verkopen (+24 procent) als de huizenprijzen (+4 procent) stegen relatief sterk ten opzichte het eerste kwartaal in 2015. De hypotheekrente daalde in het eerste kwartaal verder en zal naar verwachting in 2016 en 2017 laag blijven. Mocht de hypotheekrente in de toekomst stijgen, dan gaat Rabobank er vanuit dat de meeste huishoudens een stijging van hun hypotheeklasten goed kunnen dragen. 

De groei van de woningmarkt heeft veel oorzaken, verklaart Pieter van Dalen, woningmarkteconoom bij Rabobank: ‘Door de stijgende koopkracht, de groeiende werkgelegenheid en het steeds hogere vertrouwen neemt de vraag naar koopwoningen toe. Daarbij komen steeds meer huizenbezitters boven water, blijft de rente in 2016 en 2017 naar verwachting laag en zijn de Nibud-normen dit jaar soepeler dan in 2015. Daarom verwachten wij een verdere toename van de woningverkopen en een steeds krappere markt. De relatief lage productie van nieuwbouwwoningen speelt daarbij ook een rol.’

Rabobank maakt zich zorgen over het groeiende woningtekort. Om aan de toenemende en veranderende woningvraag te kunnen voldoen, zouden tot 2020 volgens Rabobank jaarlijks 70.000 huur- en koopwoningen moeten worden gebouwd. Het aantal bouwvergunningen daalde in de laatste twaalf maanden echter tot onder de 50.000. 

Door de populariteit van de steden in de noordvleugel van de Randstad stijgen de huizenprijzen daar het hardst. Van Dalen: ‘De verschillen binnen Nederland zijn erg groot. Vooral Amsterdam en Utrecht zijn momenteel zo populair dat de betaalbaarheid daar flink is verslechterd. In mindere mate geldt dat ook voor steden in het zuiden van de Randstad en daarbuiten. We zien dat huizenkopers daarom uitwijken naar de omliggende regio’s. Op die manier sijpelt de groei van de woningmarkt langzaam maar zeker door in heel Nederland.’

Reageer op dit artikel