nieuws

Ondanks transformatierecord meer lege kantoren

Geen categorie

De afgelopen vijf jaar is ruim 2,1 miljoen vierkante meter kantoorruimte onttrokken aan de markt. Hoewel het kantorenaanbod sinds de crisis desondanks met 2,4 miljoen vierkante meter is toegenomen, ziet Dynamis beperkt ruimte voor nieuwbouw.

Dat schrijft Dynamis in het themaonderzoek Ondanks hoge leegstand toch ruimte voor nieuwbouw?. De cijfers zijn afkomstig uit 24 door Dynamis onderzochte regio’s.  In 2015 werd een recordhoeveelheid van 720.000 m2 kantoorruimte aan de markt onttrokken, waarvan 80 procent is getransformeerd naar (studenten)woningen. De overige kantoren zijn getransformeerd naar hotels of bestemd voor een zorgfunctie, een multifunctioneel complex of – zeer recent – noodopvang voor vluchtelingen.

Ondanks de forse onttrekking is het aanbod van kantoorruimte opgelopen van 4,6 miljoen vierkante meter in 2008 naar ruim 7 miljoen vierkante meter in het derde kwartaal van 2015. Oorzaak zijn de economische crisis en de uitrol van het nieuwe werken. Per 1 januari 2016 bedraagt het kantorenaanbod in de Dynamis-regio’s 6.914.500 m2. Dat betekent een daling van 5 procent ten opzichte van 2014. In totaal is volgens Dynamis nog 675.000 m2 tot 2,375 miljoen vierkante meter kantoorruimte geschikt om de komende jaren te transformeren. In het gunstigste geval leidt het de komende jaren tot een toevoeging van 30.000 tot 40.000 woningen.

De voorraad incourant kantorenvastgoed omvat tenminste 750.000 m2. Naar verwachting ligt het totaal aantal vierkante meters kantoorruimte dat als incourant kan worden aangemerkt nog hoger, aangezien een deel van dit vastgoed niet meer op de markt wordt aangeboden. Voor de meeste van deze lege kantoorpanden geldt dat sloop het beste alternatief is, aldus Dynamis. De belangrijkste redenen hiervoor waren het economische verval en het nieuwe werken.

Het gematigde aantal toevoegingen en het flinke aantal onttrekkingen zorgen voor een lichte daling van het aanbod. In sommige regio’s waaronder Amsterdam, Groningen en Leeuwarden is zelfs al een stevige daling waar te nemen. Het aantal toevoegingen op de kantorenmarkt is historisch laag. Waar in 2012 nog 12 procent van het totale aanbod uit nieuwbouw bestond, is dit nu teruggelopen naar 2 procent. Dit percentage wordt veelal gevormd door kantoren die enkele jaren geleden al zijn opgeleverd, maar sindsdien nog te huur of te koop staan. Gelet op het aantal afgegeven vergunningen zal daar in de komende periode ook weinig verandering in komen.

Dynamis pleit daarom voor maatschappelijk verantwoorde nieuwbouw, waarbij nieuwbouw alleen is toegestaan als elders eenzelfde metrage kantoren door transformatie of sloop uit de markt wordt genomen. Hiermee wordt voorkomen dat de noodzakelijke dynamiek uit de markt wordt gehaald door kandidaat-nieuwbouw partijen te dwingen zich te huisvesten in verouderde kantoren op onmogelijke kantoorlocaties. Bijkomend voordeel is dat de voorraad op termijn niet verloedert, maar juist duurzamer wordt en voldoet aan de vraag van de kantoorgebruikers. Ook leidt het niet tot onnodige huurprijsverhogingen op de kantorenmarkt. Dit leidt volgens Dynamis tot een duurzame en toekomstbestendige voorraad, waarbij de ruimte optimaal wordt benut.

 

Reageer op dit artikel