nieuws

Miljarden beschikbaar voor vrijesectorhuur

Geen categorie

Er is een bedrag van 5 tot 6 miljard euro beschikbaar bij zowel Nederlandse als buitenlandse institutionele partijen om te beleggen in de Nederlandse huurwoningmarkt. Er is echter géén investeringsaanbod beschikbaar. Dat meldt de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN) mede in reactie op een recent rapport van de Stec Groep..

IVBN ziet drie mogelijkheden.

Ten eerste moet er door gemeenten geëist worden dat er in ieder substantieel woningbouwplan 25 tot 40 procent vrijesectorhuur moet komen. De (beperkte) consequenties die dat heeft op de grondopbrengst moet de gemeente accepteren. 

Ten tweede moeten er meer voor vrije sector geschikte bouwlocaties bijkomen.

Ten derde moeten institutionele beleggers vanuit de totale voorraad van 2,4 miljoen corporatiehuurwoningen jaarlijks minstens 20.000 tot 30.000 duurdere corporatie-huurwoningen tegen marktwaarde overnemen en die dan (op termijn) in de vrije markt verhuren. Door duurdere corporatiehuurwoningen te verkopen kan in de stedelijke agglomeraties de vrije sector (met huurprijzen tussen de 700 en 1000 euro) versneld worden gevuld. Van groot belang is dan dat woningcorporaties daardoor de financiële armslag krijgen om weer fors te gaan investeren in nieuwe betaalbare huurwoningen voor de doelgroep, waaronder statushouders. Ook kunnen zij dan weer investeren in verduurzaming en de grootschalige renovatie van hun sociale huurwoningen. Op dit moment verkopen corporaties hun duurdere huurwoningen slechts mondjesmaat aan institutionele beleggers. Ook een aantal lokale gemeentebesturen houden verkoop van duurder corporatiebezit tegen. Juist in dit soort samenwerkingsverbanden tussen institutionele beleggers en woningcorporaties liggen grote mogelijkheden om de lokale woningmarkt beter te laten werken.

Reageer op dit artikel