nieuws

Kwart woningen verkocht zonder energielabel

Geen categorie

Bij 26 procent van alle verkopen sinds de invoering van het vernieuwde energielabel werd geen energielabel overhandigd. Calcasa onderzocht alle woningen die sinds 1 januari 2015 zijn verkocht op aanwezigheid van een geldig, via het Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) geregistreerd, energielabel.

Het onderzoek laat zien dat vooral bij vrijstaande woningen en bij vooroorlogse appartementen beperkt een energielabel wordt overhandigd bij verkoop. Voorts wordt slechts een beperkt waarde-effect van het energielabel aangetoond. Deze conclusies liggen volgens de onderzoekers in lijn met reeds eerder gerapporteerde uitkomsten van de Rekenkamer in mei van dit jaar. Zij concludeerden dat het vernieuwde systeem van labelen onbetrouwbaar is en het waarde-effect gering.

Calcasa, een onafhankelijk technologiebedrijf gespecialiseerd in de statistische analyse en waardering van onroerend goed, onderzocht in hoeverre woningen, sinds de invoering van het vereenvoudigde energielabel, in januari 2015 een geregistreerd label hebben bij verkoop. Hierbij wordt onderscheid gemaakt naar woningtype, bouwjaar en prijsklasse.

Van de 7,6 miljoen woningen in Nederland hebben 2,9 miljoen een geregistreerd energielabel. Van deze geregistreerde labels zijn er de afgelopen 15 maanden 166 duizend verkocht. Van deze verkochte woningen heeft 27 procent een C-label.

Gemiddeld over alle maanden sinds januari 2015 heeft 74 procent van de verkochte woningen een geldig en geregistreerd label bij verkoop. Het aandeel geregistreerde en gelabelde woningen loopt wel op sinds het verplicht stellen met als sanctie bij uitblijven een boete voor de verkoper. In januari 2015 waren 55 procent van de verkochte woningen voorzien van een geldig gecertificeerd label. In maart 2016 is dit aandeel opgelopen naar 82 procent.

 

Reageer op dit artikel