nieuws

Krimp corporatiesector ondanks nieuwbouw

Geen categorie

De corporatiesector krimpt de komende tien jaar licht. Woningcorporaties realiseren tussen 2015 en 2024 naar verwachting 214.500 nieuwe woningen. Daartegenover staat de verkoop en sloop van 285.000 woningen.

Krimp corporatiesector ondanks nieuwbouw

Dat blijkt uit de op Aedes.nl gepubliceerde Aedes-CiP (Corporatie in Perspectief). Het onderzoek is uitgevoerd door de Autoriteit Woningcorporaties (AW), de rechtsopvolger van het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting. De omvang van de sector daalt daarmee licht met 72.000 woningen ofwel 2,75 procent. Corporaties realiseren vrijwel alleen nieuwe huurwoningen. Tot en met 2024 gaat Aedes uit van 192.000 nieuwe huurwoningen en slechts 22.500 koopwoningen. De totale voorraad zal dalen door individuele verkopen aan particulieren (160.000), door complexgewijze verkoop aan beleggers (20.000) en sloop (105.000).

In financiële termen bedraagt de totale investeringskasstroom (nieuwbouw, aankoop en verbetering) voor de periode 2015-2024 58 miljard euro. De investeringen worden bekostigd uit de operationele kasstroom van 38 miljard en door verkopen van vastgoed ter waarde van 23 miljard euro. De AW hanteert in dit sectorbeeld een basisscenario. In de periode 2015-2019 zijn de door de corporaties opgegeven (des)investeringen overgenomen. De cijfers over de periode 2019-2024 is gebaseerd op aannames gedaan die voortbouwen op de trend in de daaraan voorafgaande jaren.

De verwachte nieuwbouwproductie van zo’n 20.000 per jaar ligt een derde lager dan de gemiddelde 28.000 per jaar tussen 2010 en 2013. In 2014 kwam de nieuwbouwproductie daar overigens onder, blijkt uit de cijfers. In 2014 realiseerden corporaties 17.247 huurwoningen en 1.500 koopwoningen tegen 29.930 huurwoningen en bijna 3.000 koopwoningen in 2013. In 2014 verkochten corporaties gezamenlijk 23.000 woningen, waarvan 17.000 aan particulieren. De verkoopopbrengst bedroeg 3,2 miljard euro. In 2013 ging het om 16.680 verkochte woningen (14.650 aan particulieren) voor 2,3 miljard euro. Voor 2015 heeft de AW nog geen cijfers.

Van de 280 onderzochte woningcorporaties ontwikkelde 41 procent in 2014 geen enkele nieuwbouwwoning. In de periode 2012-2014 was nog maar 15 procent van de corporaties niet actief op de nieuwbouwmarkt. Een kwart (zeventig) van de woningcorporaties bouwde in 2014 nog koopwoningen. In 2012 bouwden nog 126 corporaties koopwoningen.

Ymere in de periode 2012 tot en met 2014 met 4.020 de meeste woningen opgeleverd. Na de Amsterdamse corporatie volgt de Rotterdams-Haagse corporatie Vestia met 3.449. Op drie staat Woonzorg Nederland met ongeveer 2.300 opgeleverde zorgwoningen. De top 10 bestaat verder uit Portaal (4, 2.000 woningen), Duwo, Eigen Haard, De Alliantie, Wonen Limburg en Mitros (10, 1.500 woningen).

Het Waarborgfonds Sociale Woningbouw hanteert overigens nog een lagere nieuwbouwproductie. Het WSW gaat de komende vijf jaar uit van gemiddeld 19.000 nieuwbouwwoningen per jaar.  Uit de trendanalyse blijkt dat corporaties hun handen steeds meer aftrekken van commerciële activiteiten zoals bepaald in de nieuwe woningwet. In 2018 en 2019 zal de productie van koop- en vrijesectorhuurwoningen naar verwachting dalen tot 700 woningen per jaar.

 

Reageer op dit artikel