nieuws

Kabinet verplicht betaling aan VvE’s

Geen categorie

Vanaf volgend jaar zijn alle verenigingen van Eigenaren (VvE’s) verplicht om elk jaar minstens 0,5 procent van de herbouwwaarde van het appartementencomplex te reserveren.

Dat staat in een wetsvoorstel dat de ministers Blok (Wonen en Rijksdienst) en Van der Steur (Veiligheid en Justitie) naar de Tweede Kamer hebben gestuurd. Uit onderzoek blijkt dat de helft van de VvE’s nu te weinig spaart voor het benodigde onderhoud en geplande vernieuwingen. Een fors aantal VvE’s is zelfs inactief. Dat kan leiden tot achterstallig onderhoud bij complexen en verloedering in de  buurt. Het wetsvoorstel regelt daarom een verplichte minimale reservering per jaar voor onderhoud en herstel.

Zij kunnen er ook voor kiezen geld te reserveren op basis van een gedegen meerjarig onderhoudsplan. VvE’s kunnen leningen aangaan, bijvoorbeeld voor investeringen in energiebesparende maatregelen of voor onverwachte kosten. Het wetsvoorstel maakt ook duidelijker dat VvE’s een lening kunnen aangaan; nu is daarover vaak  onzekerheid bij zowel VvE’s als banken. Leningen kunnen nodig zijn voor bijvoorbeeld energiebesparende maatregelen of voor onverwacht groot-onderhoud.

Ook regelt het wetsvoorstel dat elk lid van de VvE voortaan alleen hoofdelijk aansprakelijk is voor zijn aandeel in de lening en dat bij verkoop van het appartement de lening overgaat naar de nieuwe eigenaar. De rente op de lening is onder voorwaarden aftrekbaar van de inkomstenbelasting.

 

Reageer op dit artikel