nieuws

Gemeenten bouwen te weinig voor vrijesectorhuur

Geen categorie

Gemeenten vinden meer nieuwe vrijesectorhuurwoningen belangrijk (75 procent), maar hun huidige inzet is nog niet voldoende om in de sterke vraag te voorzien. Dat blijkt uit de nieuwe benchmark van Stec Groep waaraan 105 gemeenten meededen.

Gemeenten kunnen extra acties uitvoeren voor meer vrijesectorhuur; slechts 10 procent heeft nu een specifiek aantal vrijesectorhuurwoningen als doel in haar nieuwbouwprogrammering, 40 procent heeft specifiek beleid voor vrijesectorhuur en 17 procent heeft passend grondprijsbeleid voor vrijesectorhuur. De grote gemeenten zoals Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht lopen voorop met hun inzet voor vrijesectorhuur.

Reden voor de benchmark is de sterk toegenomen aandacht voor vrijesectorhuurwoningen, de categorie vanaf 711 euro huur per maand. Deze categorie moet volgens minister Blok de komende jaren zeer aanzienlijk groeien. Er is namelijk een steeds grotere autonome behoefte – die extra groot is in stedelijke gebieden – naar vrijesectorhuur. Daarnaast richt het rijksbeleid zich op het beperken van corporaties tot de kerntaak (sociale huurwoningen) enerzijds en het verscherpen van de financieringsmogelijkheden in de koopmarkt anderzijds. De 105 deelnemende gemeenten staan samen voor bijna de helft van de Nederlandse woningmarkt. De benchmark geeft weer hoever gemeenten zijn met deze voor hen relatief nieuwe categorie op de woningmarkt.

Zo’n 75 procent van de gemeenten geeft aan dat vrijesectorhuur in hoge mate speelt. De gemeenten vinden vrijesectorhuur vooral aantrekkelijk voor doorstroming op de woningmarkt; van sociale huur naar vrijesectorhuur en van koop naar vrijesectorhuur. Vrijesectorhuurwoningen zijn volgens de gemeenten aantrekkelijk, nodig en soms het enig alternatief voor middeninkomens en opkomende doelgroepen als zzp’ers, mensen met een flexibel arbeidscontract en eenpersoonshuishoudens.

40 procent van de gemeenten in de benchmark blijkt al specifiek beleid te hebben voor vrijesectorhuur. Van de rest van de gemeenten wil 35 procent dit nog gaan maken.

10 procent van de gemeenten heeft een gewenst aantal vrijesectorhuurwoningen opgenomen als doel in de nieuwbouwprogrammering. Bijna 60 procent van de gemeenten wil dit nog gaan doen. De helft van de gemeenten heeft al één of meer concrete, specifieke locaties waar vrijesectorhuur gerealiseerd kan worden. 

Reageer op dit artikel