nieuws

Blok stimuleert beleggingsmarkt microappartementen

Geen categorie

Minister Blok (Wonen) gaat vanaf 1 oktober de realisatie van kleine appartementen en studio’s in de regio’s Amsterdam en Utrecht bevorderen. Daarmee wil hij het beleggers makkelijker maken vrijesector huurwoningen in het middensegment te ontwikkelen.

Blok stimuleert beleggingsmarkt microappartementen

De minister zal daartoe in het woningwaarderingsstelsel (wws) extra punten toekennen aan kleinere woningen, zodat die ook boven de sociale huurgrens van 710 euro kunnen worden verhuurd. Dat stimuleert volgens hem de realisatie van kleine appartementen en studio’s. De gemeente krijgt in het voorstel  de mogelijkheid om de huurprijs van deze woningen te begrenzen. De verruiming van het Woningwaarderingsstelsel geldt voor de beide regio’s voor een periode van vijf jaar.

Daarmee zegt Blok geeft uitvoering te geven aan de motie van Tweede Kamerleden Van de Linde/Monasch. De aanpassingen stimuleren ook de ombouw van leegstaand vastgoed naar vrije sector-huurwoningen. In alle regio’s wordt het daarnaast mogelijk om na ingrijpende renovatie 40 extra wws-punten te berekenen waardoor nieuw opgeleverde huurwoningen in het vrije segment kunnen worden verhuurd.  Zo wordt het probleem opgelost dat de WOZ-waardering achterloopt bij de feitelijke waardestijging van de woning.

In de regio’s Amsterdam en Utrecht is de vraag naar betaalbare huurwoningen in de vrije sector het grootst. Voor woningen tot 40 m2 gaat een andere puntenbepaling gelden waardoor de maximaal redelijke huurprijs boven de sociale huurgrens uit kan komen. Anders dan nu het geval is, weten investeerders dat zij deze woningen blijvend in de vrije sector kunnen verhuren. Gemeenten kunnen vervolgens een maximale huurprijs vaststellen zodat de huurwoning ook betaalbaar is voor de middeninkomens.

De minister kondigt ook een overlegronde aan over de problematiek rond de particuliere woningen in Rotterdam-Zuid. Bij dit overleg worden de gemeente en de woningcorporaties Woonstad, Havensteder, Woonbron en Vestia betrokken. De minister informeert de Tweede Kamer vóór 1 april over het resultaat. Blok streeft ernaar de aanpassingen op 1 oktober in te laten gaan.

Reageer op dit artikel