nieuws

Amsterdam en Den Haag koploper kantorenonttrekking

Geen categorie

In Amsterdam en Den Haag is tussen 2000 en 2015 ruim 1 miljoen vierkante kantoorruimte aan de voorraad onttrokken. Van de totale kantorenonttrekking in Nederland van ongeveer 3,6 miljoen vierkante meter werd in die periode 45 procent gesloopt.

Dat valt op te maken uit de publicatie Een nieuw leven: nieuwe bestemming voor leegstaande kantoren van NVM Business. Tot 2012 vond herbestemming van kantoren maar mondjesmaat plaats. Tussen 2005 en 2005 werd jaarlijks tussen de 60.000 m2 en 110.000 m2 kantoren uit voorraad genomen, waarvan gemiddeld zo’n 70 procent werd gesloopt.  Tussen 2005 en 2012 laveerde de hoeveel kantooronttrekkingen tussen de 100.000 en zo’n 200.000 m2 per jaar en werd nog de helft tot twee derde met de grond gelijk gemaakt.

Pas vanaf 2012 nam transformatie een hoge vlucht. De hoeveelheid onttrekkingen verdubbelde in 2012 ten opzichte van 2011 naar bijna 400.000 m2, terwijl het aandeel herbestemming groeide naar twee derde van de onttrokken voorraad. Tussen 2012 en 2015 is gemiddeld ruim 500.000 m2 lege kantoren aan de voorraad onttrokken, waarvan ruim 70 procent een nieuwe functie kreeg als woning, hotel, onderwijsbestemming of overig. De cijfers over 2015 (420.000 m2 onttrekking, waarvan 50.000 m2 sloop) zijn voorlopig, aldus NVM Business.

Bij elkaar opgeteld is in 258 Nederlandse gemeenten zo’n 3,6 miljoen vierkante meter kantoorruimte aan de voorraad onttrokken, waarvan gemiddeld 45 procent is gesloopt. De helft daarvan werd onttrokken in zes steden. Amsterdam nam de grootste absolute hap uit de voorraad (680.000 m2), gevolgd door Den Haag (340.000 m2), Eindhoven (220.000 m2), Rotterdam (215.000 m2), Utrecht (190.000 m2) en Leidschendam-Voorburg (160.000 m2). Slechts 17 procent van de tussen 2000 en 2013 onttrokken Nederlandse kantoren had met langdurige leegstand te kampen. In 2014 was dat weliswaar bij 30 procent van de kantoren het geval, maar dit aandeel blijft laag.

Van alle transformaties vond 32 procent plaats in het centrum, 27 procent in een woonwijk en 20 procent in een kantorenwijk. De kans op een nieuw leven voor kantoren op bedrijventerreinen (3 procent) en buitengebieden (nihil) is verwaarloosbaar. Het grootste deel van de onttrokken kantoren (41 procent) is gebouwd in de periode 1970-1979, 24 procent werd opgeleverd vóór 1950. Toch bestond 33 procent van de onttrekkingen uit kantoren die na 1980 zijn gebouwd.  In de publicatie grijpt NVM Business terug op een in juli 2015 gepubliceerd rapport van NVM en Deloitte op basis van Kadaster-cijfers.

Uit cijfers over de kantorenleegstand in 258 gemeenten bleek daaruit dat 35 procent van het beschikbare kantorenaanbod in aanmerking komt voor transformatie naar woningen, goed voor 25.000 woningen. De transformatiepotentie is voor 60 procent geconcentreerd in de provincies Noord- en Zuid-Holland. In Nederland stond halverwege 2015 ongeveer 9 miljoen vierkante meter kantoorruimte, 15,5 miljoen vierkante meter bedrijfsruimte, ongeveer 2,5 miljoen vierkante meter winkelruimte, 20 miljoen vierkante meter maatschappelijk vastgoed en 15 miljoen vierkante meter agrarisch vastgoed leeg. 

Reageer op dit artikel