nieuws

‘Woonopgave kan niet binnen stedelijke contouren’

Geen categorie

De stedelijke woonopgave van 1 miljoen woningen kan onmogelijk alleen binnen de huidige stedelijke contouren worden opgelost. Dat stellen wethouders van G32-steden en grote investeerders in een gezamenlijke visie.

De visie is tot stand gekomen in een aantal rondetafelgesprekken met wethouders van G32-gemeenten en met bestuursvoorzitters van grote ontwikkel- en bouwbedrijven. Prof. mr. Friso de Zeeuw, praktijkhoogleraar Gebiedsontwikkeling TU Delft en tot 1 mei directeur Nieuwe Markten BPD, stelt namens deze partijen dat de discussies over de toekomst van ’de stad’ en de ruimtelijke planning het wonen tot nu toe maar marginaal en verbrokkeld aan de orde komt. Ook wordt veel langs elkaar heen gepraat.

De stedelijke woonopgave is echter fors en urgent. Grof gezegd is de toevoeging van een half tot 1 miljoen woningen tot 2030 nodig om aan de groei van het aantal huishoudens tegemoet te komen. De wil om wonen betaalbaar te houden (de ‘ongedeelde stad’) en het streven naar ruimtelijke kwaliteit vergen tijdige beschikbaarheid van voldoende (her)ontwikkelingslocaties, menen de partijen.

De bijdrage van transformaties van de bestaande gebouwen moet volgens hen niet worden overdreven. De stedelijke woonopgave kan onmogelijk alleen binnen de huidige stedelijke contouren worden opgelost. Veel effectiever is het om waardevolle groene gebieden te beschermen; dat sluit beter aan bij de beleving van mensen.

De huidige vorm van de ‘ladder voor duurzame verstedelijking’ is een te star toetsingskader voor bestemmingsplannen. Sommige daarop gebaseerde kwantitatieve woningprogrammeringen zijn met het begrip ‘kassabonplanologie’ te diskwalificeren. De transformatie van uitgediende (binnenstedelijke) bedrijfsterreinen naar wonen en gemengde functie-invulling is lastig. De (financiële) haalbaarheid van deze complexe, langlopende gebiedsontwikkelingen staat onder druk.

Dit vergt volgens de wethouders een snelle, adaptieve en flexibele bestuursstijl, ook bij de rijksoverheid en provincies. Op hun beurt moeten professionele marktpartijen presteren in toegepaste marktkennis, organisatiekracht, transparantie en communicatie met de omgeving. Zij moeten ruimtelijke kwaliteit leveren en niet verslappen in het nauwgezet honoreren van woonwensen.

Meer over deze visie in het themanummer De kracht van de stad in de april-editie van Vastgoedmarkt, die op 21 april verschijnt.

Reageer op dit artikel