nieuws

Woningprijzen met 5,5 procent in de lift

Geen categorie

De woningprijzen zijn in het eerste kwartaal met 1 procent gestegen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015 naar 225.000 euro. Vergeleken met het eerste kwartaal van 2015 bedroeg de prijsstijging 5,5 procent.

Dat schrijft NVM op basis van de woningmarktcijfers van het eerste kwartaal van 2016.  De prijs van de gemiddelde verkochte woning ligt daarmee nog ruim 9 procent onder het niveau bij de start van de crisis najaar 2008. Wel ligt de prijs inmiddels 11,3 procent hoger dan op het dieptepunt medio 2013. De prijzen stijgen nu al negen kwartalen achter elkaar ten opzichte van een jaar eerder. In geen enkele regio is nog sprake van een trendmatige daling van de huizenprijzen.

In het tweede kwartaal houdt NVM rekening met een prijsstijging op kwartaalbasis van nog eens 1 procent en 10 tot 15 procent meer woningtransacties. Desalniettemin hebben nog 800.000 huishoudens te maken met een hypotheekschuld die hoger is dan de huidige woningwaarde. Vanwege deze restschuld wil of kan het leeuwendeel van hen niet verhuizen. 

In het eerste kwartaal verkochten NVM-makelaars 34.810 woningen, bijna 20 procent meer dan een jaar geleden. Op de totale koopwoningmarkt ging het naar schatting om 45.000 transacties. Het is het elfde kwartaal op rij dat het aantal woningverkopen vergeleken met het jaar daarvoor stijgt.

In vergelijking met het vierde kwartaal was wel sprake van 12,4 procent minder transacties. Seizoensmatig presteert het eerste kwartaal echter altijd minder dan het vierde kwartaal. In NVM-makelaars hebben nu 117.256 woningen in aanbod, 17 procent minder dan een jaar geleden. Op de totale koopwoningmarkt gaat het om zo’n 153.000 woningen.

Vooral in regio’s met een krappe woningmarkt stegen de prijzen meer dan gemiddeld. Amsterdam is de grootst uitschieter met prijsstijgingen tot ruim 20 procent. Ook in omliggende regio’s zoals Zuid-Kennemerland (Haarlem) en de Bollenstreek ligt de prijsontwikkeling met 10 procent ruim boven het landelijk gemiddelde. Tegen de landelijke trend in daalde het aantal woningverkopen in Amsterdam 2 procent op jaarbasis. Volgens NVM-voorzitter Ger Hukker is er te weinig nieuw aanbod in Amsterdam op aan de vraag te voldoen. ‘Daar is de markt letterlijk aan het droogkoken.’

Ook de regio’s Rotterdam, Den Haag, Eindhoven en Enschede zijn in beweging. Gebieden die qua dynamiek achterblijven zijn de noordoostelijke regio’s van Noord-Brabant, het zuidoosten van Groningen en de regio Den Helder, constateert de NVM. Hukker voorspelt dat niet alleen de populaire steden Amsterdam, Utrecht, Leiden en Groningen maar alle studentensteden en steden met een monumentaal centrum last gaan krijgen van oververhitting van hun huizenmarkt.

‘Wie in de Nederlandse steden wil wonen, moet steeds meer geld neerleggen voor zijn of haar woning. Dat gaat vooral de jongere mensen en de single huishoudens raken. De leencapaciteit is aangescherpt en de huizenprijzen daar stijgen onevenredig. Hoe krijgt een single met 45.000 euro aan inkomen een woning van 200.000 euro gefinancierd? Dat gaat niet, nog los van het feit of in deze steden nog aanbod is in die prijsklasse’, aldus Hukker, die op 18 april na negen jaar afscheid neemt als NVM-voorzitter.

Reageer op dit artikel