nieuws

‘Winkelgebieden moeten sociale meerwaarde hebben’

Geen categorie

Sociale meerwaarde is cruciaal voor de toekomst van winkelgebieden. Dat komt uit onderzoek van de Nederlandse Raad Winkelcentra (NRW) en de vastgoedontwikkelaars verenigd in IVBN, De resultaten zijn op 26 april 2016 overhandigd aan Marijke van Hees, voorzitter van de Retailagenda.

Onderzoeksbureau Mindlogyx Retail concludeert dat gebrek aan sociale meerwaarde in winkelgebieden ervoor heeft gezorgd dat de economische crisis en verkoop via internet grote gevolgen hadden voor winkelgebieden. De mens ziet zichzelf niet als consument, maar als individu. Het advies is om in plaats van consumentgericht te denken, mensgericht te gaan denken (het brein te begrijpen).

Het is niet de consument die verandert, maar het retaillandschap is de laatste decennia drastisch veranderd. Dit betekent dat winkelgebieden niet meer gezien moeten worden als een verzamelplaats van verkooppunten, maar juist als ontmoetingsplaats. Sociale meerwaarde moet de basis zijn van alle onderdelen van een winkelgebied. Sociale meerwaarde is een totaalervaring en kan niet worden gecreëerd door een (eenmalige) beleving. Het gaat om totaalervaringen..

De onderzoekers adviseren om voor een specifiek motivatieprofiel te kiezen voor het bepalen van sociale meerwaarde. Om sociale meerwaarde te creëren in winkelgebieden is het noodzakelijk om inzicht te hebben in de motivatie van de verschillende gebruikers. Ofwel segmenteren. Segmentatie van gebruikersgroepen op basis van sociale motivatieprofielen helpt bij het ontwikkelen van de juiste strategie om sociale meerwaarde te creëren. Zij adviseren om een winkelgebied als merk te ontwikkelen. Het gaat erom een inhoudelijke visie te ontwikkelen op de totale ervaring die mensen hebben met een winkelcentrum als sociale omgeving. Creëren van betrokkenheid van alle belanghebbenden en het scheppen van vertrouwen staan hierbij centraal.

Reageer op dit artikel