nieuws

Veel corporaties weigeren commerciële woningprojecten

Geen categorie

De invoering van de nieuwe Woningwet leidt er vooralsnog toe dat 63 procent van de corporaties niet meer zal investeren in middeldure huurwoningen. Van de corporaties heeft inmiddels 37 procent bouwprojecten geweigerd.

Daarnaast heeft al 20 procent van de corporaties projecten geweigerd omdat deze niet voldoen aan de financieringsregels. Dat blijkt uit onderzoek van CorporatieNL, Deloitte en cegeka-dsa onder 166 corporaties. In de nieuwe Woningwet is bepaald dat corporaties zich primair dienen te richt op de verhuur van sociale huurwoningen en slechts bij uitzondering andere activiteiten mogen ontplooien. De geweigerde projecten voldoen volgens de corporaties niet aan de nieuwe wettelijke regels.

De overige 37 procent gaat ermee door. Als belangrijkste redenen noemen ze daarbij het voorzien in de woningbehoefte van middeninkomens (72 procent), het bevorderen van differentiatie in woonmilieus (14 procent) en de woningbehoefte van toekomstige doelgroepen zoals senioren (8 procent).

Corporaties dienen hun diensten van algemeen economisch Belang (daeb, sociale huurwoningen) te scheiden van hun commerciële niet-daeb-activiteiten. Dat kan in de vorm van een administratieve of juridische scheiding. Corporaties moeten een voorstel voor scheiding van hun  activiteiten voor 1 januari 2017 indienen bij de Autoriteit Woningcorporaties.

Door 34 procent van de corporaties moet nog worden bepaald op welke manier zij deze scheiding zal realiseren. Bij 56 procent is het al zeker dat de scheiding een administratieve scheiding zal zijn. De grootste impact op de bestaande organisatie verwachten de corporaties bij het aanpassen van de bestaande administratieve organisatie (58 procent) en bij het leveren van juiste en tijdige verantwoordingsinformatie (43 procent). Wat de scheiding daeb/niet-daeb de organisatie extra gaat kosten is bekend bij slechts 17 procent van de corporaties.

Reageer op dit artikel