nieuws

Rabo: woningmarkt robuust bij verdubbeling hypotheekrente

Geen categorie

Een geleidelijke verdubbeling van de hypotheekrente naar 5,75 procent zal geen aanzienlijke financiële problemen geven. Ook zal de gemiddelde nominale huizenprijs de komende tien jaar niet dalen. De prijsstijging loopt zelfs op tot 7 procent in 2020.

Rabo: woningmarkt robuust bij verdubbeling hypotheekrente

Dat schrijft Rabobank in de publicatie Wie krijgt last van een stijgende hypotheekrente? De actuele hypotheekrente bij nieuwe contracten is gemiddeld 2,8 procent. In januari 2016 was het gemiddelde hypotheekrentetarief voor de hele hypotheekvoorraad 4 procent. Als de hypotheekrente de komende tien jaar ruimschoots verdubbelt naar 5,75 procent, zullen de gemiddelde hypotheeklasten voor een huishouden met 140 euro bruto per maand toenemen.

Jongeren zijn het meest kwetsbaar. Zij hebben over het algemeen hogere hypotheekschulden en lagere rentetarieven dan ouderen. Sinds 2013 moeten startende jongeren bovendien verplicht aflossen. De extra bruto hypotheeklasten bij de dubbel zo hoge hypotheekrente bedraagt bijna 200 euro (17-24 jaar) en 165 euro (25-34 jaar). Woningeigenaren met pure aflossingsvrije hypotheken zijn het meest gevoelig voor een rentestijging. Hun maximale hypotheek ten opzichte van het inkomen is echter redelijk conservatief, omdat die is bepaald op basis van het annuïtaire aflossingsschema.

Ook eenpersoonshuishoudens en eenoudergezinnen zullen hun toch al hoge woonlasten verder zien toenemen. Niettemin zullen huishoudens die minder dan modaal verdienen er met een hypotheekrente van 5,75 procent gemiddeld 100 euro bij inschieten. Een aanzienlijk deel van de hypotheeknemers heeft zelfs baat bij een hogere hypotheekrente. Ongeveer 20 procent van de uitstaande hypotheekschuld bestaat uit spaarhypotheken. Een hogere rente betekent voor deze huishoudens hogere inkomsten uit het gespaarde kapitaal.

Rabobank gaat hierbij uit van een reële inkomensstijging van 1,5 procent per jaar en een inflatie van 2 procent per jaar. In dit scenario zal de gemiddelde nominale huizenprijs de komende tien jaar niet dalen. Sterker: Rabobank ziet de gemiddelde woningprijs tot 2020 oplopen naar zo’n 7 procent. Die groei zwakt dan vervolgens af tot 1 procent in 2025. In reële termen – gecorrigeerd voor inflatie – daalt de woningprijs vanaf 2022 licht, oplopend tot een daling van 0,7 procent in 2025.

Het Rabobank-onderzoek relativeert de alarmistische geluiden van De Nederlandsche Bank eerder in april. DNB-president Klaas Knot waarschuwde voor een nieuwe woningmarktcrisis bij een fors oplopende rente. In diens Overzicht Financiële Stabiliteit berekende DNB dat de gemiddelde netto hypotheekuitgaven met 110 euro per maand zullen toenemen als de rente in 2019 zou verdubbelen. Zo’n 8 procent van de huishoudens zou zelfs worden geconfronteerd met een lastenverhoging van meer dan 300 euro.

Reageer op dit artikel