nieuws

Marktwaarde huurwoning nadert leegwaarde

Geen categorie

De Nederlandse woningmarkt blijft groeien. Het aantal verkochte, bestaande koopwoningen is in de periode februari 2015 – februari 2016 met 24 procent gestegen en de prijsstijging in dezelfde periode was 4,3 procent, blijkt uit de MarketView Residential van vastgoedadviseur CBRE.

Door een sterk gestegen vraag en een beperkt aanbod overstijgt in Amsterdam de gemiddelde koopwoningprijs de piek in 2008. Dit heeft ook haar uitwerking op het gemiddelde huurniveau dat eind 2015 in het centrum van Amsterdam op 22,30 per m2 per maand uitgekomen is. De toenemende vraag van beleggers naar huurwoningen in de grote steden heeft tot een verschuiving in de gerealiseerde leegwaarderatio’s geleid. Dit betekent dat beleggers bijna net zoveel over hebben voor woningen als eigenaar-bewoners.

Mede door de stijgende prijzen, het beperkte aanbod en hogere huren zijn in 2015 meer mensen uit de steden Amsterdam, Den Haag en Utrecht vertrokken dan voorgaande jaren. Ze verhuisden veelal naar omliggende gemeenten. Alleen in Rotterdam verhuisden er meer mensen naar de stad. Dit betekent niet dat de bevolking van deze grote steden afnam. Het vertrekoverschot werd gecompenseerd doordat het aantal nieuw geborenen hoger bleef dan het aantal stervenden en de stad haar aantrekkingskracht blijft behouden op jong volwassenen en nieuwkomers uit het buitenland. 

Alexander Buijs, director Capital Markets: ‘De toenemende vraag van beleggers naar huurwoningen in de grote steden heeft – in combinatie met de lage rentestand en de daaraan gekoppelde investeringsdrang – tot een verschuiving in de gerealiseerde leegwaarderatio’s (marktwaarde in verhuurde staat/leegwaarde) geleid. In de meest recente transacties loopt deze regelmatig op naar 100 procent en hoger. Dit betekent dat de meeste beleggers vooral zullen uitgaan van exploitatie van woningen in plaats van uitpondscenario’s.’

De activiteit van beleggers in de residentiële markt neemt verder toe. In het laatste kwartaal van 2015 werd 1,19 miljard euro geïnvesteerd en in het eerste kwartaal van 2016 512 miljoen euro. CBRE verwacht dat deze hoge activiteit de komende periode nog zal aanhouden. Naast nieuwbouwprojecten bestaat er ook grote interesse voor nationale portefeuilles. Het afgelopen halfjaar wisselden twaalf portefeuilles met een totaal volume van circa 650 miljoen euro van eigenaar. De trend die de vastgoedadviseur al eerder zag, dat buitenlandse beleggers hun weg naar dit type vastgoed weten te vinden, zet zich verder voort. 

CBRE verwacht dat de groei van het bbp, het hogere consumentenvertrouwen en de lage rente tot verdere stijging van de prijzen in de koopwoning- en huurmarkt in de metropoolregio’s van de grote steden zullen leiden. Daarnaast verwacht de vastgoedadviseur dat de beleggingsvraag op economische en demografische groeikernen zich onverminderd voort zal zetten waardoor de leegwaarderatio’s steeds dichter bij de 100% komen te liggen en de netto aanvangsrendementen dalen. CBRE ziet dat meer beleggingsaanbod van bestaande woningen op de markt komt, door de strategische verkopen van particuliere beleggers en fondsbouwers. 

 

Reageer op dit artikel