nieuws

Congres over de nieuwe woningnood

Geen categorie

Het OTB van de TU Delft en Platform31 organiseren op 11 oktober in de Haagse Hogeschool in Den Haag het jaarlijkse Wooncongres. Het thema van deze editie is: De nieuwe woningnood?

De druk op de Nederlandse huur- en koopwoningmarkt neemt op veel plaatsen toe en het aanbod dreigt achter te blijven bij de vraag. Scenario’s van de verwachte woningbehoefte lopen op tot 1 miljoen nieuwe woningen in 2040. Daarbij worden regionale verschillen steeds groter. Ook de toename van het aantal zzp’ers, flexwerkers, arbeidsmigranten, statushouders, zorgdoelgroepen en andere (urgente) woningzoekenden zorgt voor nieuwe opgaven.

De woningmarkt blijft achter op deze ontwikkelingen. Beschikbaarheid op de (sociale) woningmarkt is daarmee één van de meest urgente opgaven op dit moment. In deze editie van het wooncongres gaan OTB en Platform31 in op vragen als: waar knelt het op de woningmarkt en welke oplossingen zijn er? Moeten we bouwen in het weiland of kunnen we binnenstedelijk transformeren? Ook is er volop aandacht voor de vraag hoe we zorgen voor voldoende aanbod aan de onderkant van de markt, doorstroming en flexibiliteit.

In het ochtendprogramma laten onder andere Peter Boelhouwer (OTB/ TU Delft), Karin Laglas (Ymere), Cees-Jan Pen (Fontys Hogescholen), Friso de Zeeuw (BPD), Jeroen van der Velden (Platform31) en Toine Heijmans (Volkskrant) hun licht schijnen op vraag en aanbod op de woningmarkt. Dagvoorzitter is Anne-Jo Visser van Platform31. In de aanloop naar het congres worden meer sprekers bekend.

Reageer op dit artikel