nieuws

Ballast Nedam krijgt Turkse topman

Geen categorie

Erik van der Noordaa (55) treedt per 1 juni terug als voorzitter (ceo) van de raad van bestuur en zal Ballast Nedam verlaten. Cenk Düzyol volgt hem op.

Dat meldt Ballast Nedam. De veranderende rol en verantwoordelijkheden onder de nieuwe omstandigheden liggen ten grondslag aan zijn besluit. Daarmee doelt het bouwbedrijf op de overname eind vorig jaar door het Turkse Renaissance.

Düzyol (44) is op 20 november 2015 al benoemd als lid van de raad van bestuur. De raad van commissarissen heeft hem nu bij de algemene vergadering van aandeelhouders voorgedragen om de functie van voorzitter op zich te nemen. Sander Lefevre (42) zal in deze vergadering worden voorgedragen als nieuw lid van de raad van bestuur. Lefevre heeft sinds 2006 verschillende managementposities bekleed bij Ballast Nedam en gaat zich richten op de Nederlandse bouw- en infra-activiteiten.

Serkan Altuntop (35) zal worden voorgedragen voor de vervulling van de vacature van cfo en als lid van de raad van bestuur. Altuntop zal de functie van cfoan 1 mei tot zijn benoeming op interimbasis vervullen. Sinds 2006 heeft hij de functie van cfo binnen verschillende onderdelen van Renaissance uitgeoefend. Met deze benoemingen wordt de Raad van Bestuur uitgebreid tot drie leden en zal bestaan uit Cenk Düzyol (ceo), Serkan Altuntop (cfo) en Sander Lefevre.

Reageer op dit artikel