nieuws

Woon- en werkruimte in Londen het duurst

Geen categorie

De kosten om een werknemer te accommoderen in Londen zijn meer dan vier keer zo hoog als de kosten om dezelfde werknemer in Berlijn te accommoderen. Dat blijkt uit de Savills Live/Work Index die de gecombineerde kosten van de woon- en kantoorruimte per persoon per jaar meet.

De kosten van woon- en werkruimte bedragen in Londen gemiddeld 99.947 euro. De gemiddelde totale kosten van de opvang van een werknemer in de 20 gemeten steden (een combinatie van gevestigde wereldsteden en rivaliserende ‘nieuwkomelingen’) bedragen 50.377 euro. 

Zowel Dublin als Berlijn laten aanzienlijke kostenstijgingen zien sinds 2010: overheadkosten voor accommodatie zijn in Dublin met 28 procent en in Berlijn met 20 procent gestegen, terwijl Londen een stijging van 18 procent laat zien. Parijs daarentegen laat een stijging van slechts 1 procent zien. 

Na de financiële crisis heeft het herstel van de Europese vastgoedmarkt zich vooral geconcentreerd in steden die de voorkeur hebben van gebruikers en investeerders in de groeiende digitale en creatieve economie. Dit betekent dat in dit digitale tijdperk bepaalde relatief kleine steden, zoals Berlijn en Dublin, een ‘world class city’ status bereiken en concurreren met reuzen als Londen en Parijs. De magische formule van een hoge kwaliteit stedelijke omgeving, gunstige regelgeving en lage vastgoedprijzen heeft ervoor gezorgd dat steden als Dublin en Berlijn zich hebben ontpopt tot toevluchtsoorden voor de ondernemende en creatieve Generatie Y.

Het aanbod in Berlijn wordt gedomineerd door online, e-commerce en softwarebedrijven, van muziekplatform Soundcloud tot aan start-up incubator Rocket Internet. Ierlands vennootschapsbelastingtarief van slechts 12,5 procent was in eerste instantie de reden voor grote Amerikaanse tech-bedrijven om hun Europese hoofdkantoren in Dublin te vestigen. Google, Facebook en LinkedIn, gevestigd in Dublin Docklands (ook wel Silicon Docks), hebben voor vertrouwen gezorgd onder de lokale start-ups en de aandacht getrokken van investeerders. Hun aanwezigheid in Dublin is daarmee een katalysator geweest voor de bredere industrie. Het investeringsvolume in Dublin bedroeg 3,37 miljard euro in 2015, een stijging van 7.113 procent ten opzichte van 2009. In Berlijn was dit 11,8 miljard euro, een stijging van 455 procent ten opzichte van 2009. Ook de werkgelegenheid is door de digitale industrie in beide steden sterk gegroeid.

Reageer op dit artikel