nieuws

‘We zijn toe aan een volgende professionaliseringsslag’

Geen categorie

Eric Verwey (52) werd in juni vorig jaar gekozen tot de nieuwe voorzitter van de brancheorganisatie VGM NL als opvolger van Jac Bressers. Sinds zijn benoeming is hij nog niet nadrukkelijk naar buiten getreden. ‘Ik heb me vooral verdiept in de organisatie om deze na een mooie periode van groei te stroomlijnen en alle neuzen qua toekomstig beleid in één richting te krijgen.’ Verwey realiseert zich maar al te goed dat vastgoedmanagement een steeds prominentere plaats krijgt in de hele vastgoedketen en zal zich nadrukkelijker als het ‘gezicht’ van de branche presenteren.

Verwey Vastgoed zetelt onder meer in Rotterdam, op het kantorenpark Brainpark, op de grens met Capelle aan de IJssel, in een modern en licht gebouw voor ruim 125 medewerkers. Het kantoor van directeur/eigenaar Eric Verwey ademt Rotterdam en sport. Golfballen en antieke clubs aan de muur, diverse voetbalshirts hangend naast zijn bureau. Er kan geen twijfel over bestaan dat Verwey een sportliefhebber is. Verwey Vastgoed is ook een van de sponsoren van de tweede club van Rotterdam, Excelsior.

Hij is net terug van een kort verblijf in Barcelona. Een schitterende stad, waar het goed toeven is. ‘Ik ben gek op sport en op die stad. Als ik terugdenk aan de Olympische Spelen van Barcelona in 1992 zie ik steeds weer de overwinning van Ellen van Langen op de 800 meter. Die gouden race staat me al meer dan 20 jaar helder op het netvlies!’

Verwey Vastgoed behoort tot de top-5 van grootste vastgoedbeheerders in Nederland, met kantoren in Rotterdam, Amsterdam en Heerlen. ‘Wij zijn actief in alle segmenten en kunnen door onze aanpak waarde toevoegen. Denk hierbij aan het hospitality management, dat wij aanvullend op het property management leveren. Wij mogen het beheer voeren over ruim 8.000 huurwoningen, maar via de VvE’s ook over 14.300 appartementsrechten. Daarnaast hebben we een half miljoen vierkante meter retailvastgoed en winkels in beheer en ruim 1,5 miljoen vierkante meter aan kantoor- en bedrijfsruimten.’

Sinds juni vorig jaar is Eric Verwey voorzitter van de brancheorganisatie van vastgoedbeheerders, VGM NL. Een belangenvereniging die zeven jaar bestaat en een honderdtal leden kent met samen ruim 3.000 medewerkers. ‘Alle grote vastgoedmanagers zijn aangesloten bij VGM NL en die hebben samen het allergrootste deel van de markt in handen. Maar er zijn ook kleinere vastgoedmanagers actief die in toenemende mate het belang zien om aangesloten te zijn bij een professionele brancheorganisatie. Dat is VGM NL. Een branchevereniging met leden die ook collegiaal goed kunnen samenwerken.’

 

In beweging

Verwey heeft er bewust voor gekozen niet direct na zijn aantreden als voorzitter van VGM NL de publiciteit te zoeken. ‘De vastgoedbranche is voornamelijk het laatste jaar weer enorm in beweging en VGM NL heeft in de eerste zes jaar van haar bestaan een imposante groei doorgemaakt. Ik wilde niet naar buiten treden met allerlei losse flodders. Als brancheorganisatie zijn wij er voor de leden en hebben we dossiers nodig om de publiciteit te zoeken. Daarom heb ik me het eerste half jaar met name bezig gehouden met interne zaken en door ons als bestuur in hoofdzaak te focussen op twee inhoudelijke thema’s: ons lobbycircuit met betrekking tot de belangrijke onderwerpen die onze branche direct raken. En de verdere uitbouw van de transparantie in de sector. Als vastgoedmanagers beschikken wij over heel veel data; informatie over huurprijzen, huurmutaties, debiteuren, servicekosten, onderhoudskosten, noem maar op. We hebben daarom een bestuurslid toegevoegd en speciaal belast met de portefeuille vastgoeddata en vastgoedadministratie.’

 

Benchmark

VGM NL nam twee jaar geleden het initiatief om te starten met de Stichting VGM benchmark. In deze Stichting zijn, in nauwe samenwerking met TiasNimbas Business School van de universiteit van Tilburg, de data ondergebracht. Het is een onafhankelijke stichting, met in beginsel als belangrijkste deelnemende partij de leden van VGM NL. Inmiddels hebben dertien leden van VGM NL zich aangesloten. Verwey: ‘We kunnen met deze benchmark onze eigen prestaties meten en vergelijken met onze collega property managers. Dat alleen al komt de snelheid van de deeldiensten en kwaliteit van de property manager ten goede. Vervolgens kunnen wij in de toekomst met de geanonimiseerde data onze adviezen nog beter onderbouwen. Deze beide aspecten zijn heel relevant voor de ontwikkeling van ons vakgebied en in het belang van onze klanten. Als wij beschikken over goede data, kunnen wij de vastgoedbeleggers nog betere adviezen geven.

Standaardisatie

Maar ook de samenwerking met de NVM wat betreft de huurwoningenmarkt is een goed voorbeeld, zegt Verwey. Dit bleek half februari 2016 bij de presentatie van de gemeenschappelijke huurwoningenmarkttransactiecijfers. Verwey: ‘Die heeft een grote respons opgeleverd. Het zijn conclusies over een groot mutatiebestand en dat is herkenbaar voor onze klanten. Het is echter noodzaak om veel energie te blijven steken in de standaardisatie van alle gegevens en het eenvoudiger uitwisselen van gegevensstromen. Daarmee zijn we een heel eind op weg. Wij ondersteunen overigens graag Redex, een Stichting die het platform beheert waar tussen de vastgoeddata worden uitgewisseld. Door hier gebruik van te maken worden snel en efficiënt gegevens gecontroleerd en systeem onafhankelijk uitgewisseld. Grote voordeel is dat deze gegevens niet in meerdere applicaties apart ingevoerd hoeven te worden.’

 

Lobbycircuit

Voor Verwey zijn het lobbycircuit en het aanleggen van relevante dossiers net zo belangrijk als de vastgoeddata. Het liefst trekt hij daarbij op met andere organisaties in het vastgoed, zoals de IVBN, NVM, NRW, Aedes, Vastgoed Belang en Neprom. ‘Wij streven naar intensieve samenwerking in diverse dossiers om wetten en wetswijzigingen te repareren of op voorhand erover mee te denken. Met de IVBN, de brancheorganisatie van institutionele vastgoedbeleggers, delen wij bijvoorbeeld de problematiek in de dossiers als de Warmtewet en de WAV (Wet Arbeid Vreemdelingen). Of denk aan risicomanagement en integriteit, een jaarlijks terugkerend thema tijdens een gezamenlijk symposium met de RICs, NeVap en IVBN. VGM NL-leden hebben een breed scala aan klanten, niet alleen de IVBN-leden als asset managers, maar ook private beleggers, de buitenlandse vastgoedbeleggers, equity partijen, zorginstellingen, maar ook Rijksvastgoedbedrijf (RVB), de gemeenten en woningcorporaties. Die worden allemaal geraakt door dossiers als verhuurkosten en VvE-dossiers over verzekeringen, splitsingsreglementen, verplichte reserveringen om er een aantal te noemen. Met alle stakeholders willen we nadrukkelijk samenwerken.’

Binnen VGM NL is een speciale plek ingeruimd voor de VvE’s, de Verenigingen van Eigenaren van gemengde woningen- en vastgoedcomplexen. Passen die VvE’s wel onder de vlag van VGM NL? Verwey: ‘In toenemende mate gelden algemene vastgoedkwesties ook voor VvE’s. Veel grote beleggers zitten daarnaast in de VvE’s van woning- of gemengde complexen. De belangenbehartiging van de VvE’s heeft ook een belangrijke stap voorwaarts gezet en ons bestuurslid René Brinkhuizen kent de belangen van de VvE’s en vastgoedeigenaren als geen ander. Tenslotte ligt er een heel terrein bloot om ook hiervan de data te verzamelen.’

 

Sterke positie

De positie van de vastgoedmanager wordt binnen de totale vastgoedketen steeds sterker, concludeert Verwey: ‘De tijden dat een vastgoedmanager zich bezig hield met alleen het verhuren van een pand/woning, het innen van de huur en het uitvoeren van reparatie verzoeken ligt ver achter ons. Het zijn professionele partijen geworden die niet meer weg te denken zijn uit de keten. Wij bieden een breed pakket aan diensten aan, van nieuwbouw verhuur tot gebieds- en hospitality management aan toe. Ik denk dat we inmiddels kunnen spreken van vastgoedmanagement 2.0 en misschien wel 3.0. Dat denken wij niet alleen zelf, maar dat wordt gewaardeerd door onze opdrachtgevers. Die weten en ervaren heel goed wat professioneel property management kan toevoegen aan hun rendement.’

Hij ziet niet dat de vastgoedmanager verder zal opschuiven naar het asset management. ‘Juist doordat wij een breed pakket aan diensten leveren op voornamelijk het operationele vlak, houdt de vastgoedbelegger zelf meer tijd over om zich geheel op het asset management te concentreren. Ik zie, en dat zeg ik als directeur van Verwey Vastgoed, soms bewegingen in de richting dat property managers ook van mening zijn dat ze als asset manager voor een klant kunnen optreden, maar betwijfel of dat zich doorzet of dat beleggers daar uiteindelijk behoefte aan hebben. Het zou wat mij betreft een risico van ‘conflict of interest’ kunnen impliceren.’

Ook het gegeven dat belangrijke vastgoedmanagers als WPM en SCM recent zijn overgenomen door internationale vastgoedadviseurs als Colliers en CBRE heeft daar weinig mee te maken, denkt Verwey: ‘Ik zie dat er altijd weer nieuwe, kleine ondernemingen ontstaan in een markt, waarin creativiteit, herkenbaarheid en onafhankelijkheid een groot goed is. Er is ruimte genoeg voor nieuwe partijen als ze iets toe kunnen voegen.’

 

Volwassen

Verwey voorspelt een ‘volgende professionaliseringsslag’ voor de vastgoedmanager. ‘Na zeven jaar mag je zeggen dat VGM NL volwassen is geworden. Maar dat betekent niet dat we een pas op de plaats kunnen maken. Ik streef naar een zo hoog mogelijke kwaliteit die door alle propertymanagers wordt geleverd. Juist als iedereen daarin mee gaat, komt dat het vakgebied ten goede. Wij zullen als vastgoedmanager altijd blijven zoeken naar efficiency en naar middelen om onze klanten nog beter te bedienen. De centrale rol van de vastgoedmanager in de keten is evident en dat zal voorlopig zo blijven. Die rol zullen wij de komende jaren benadrukken door het belang van onze kennis en data te promoten bij onze opdrachtgevers, de beleggers, en door actief te zijn bij de brede lobbies over zaken die te maken hebben met vastgoedexploitatie. Als voorzitter wil ik daarbij nadrukkelijker naar buiten treden en wil VGM NL een herkenbaar gezicht geven. Daarover hebben wij met alle leden van het bestuur, de medewerkers van het bureau en de actieve leden in de diverse werkgroepen op één lijn gekregen, de neuzen staan dezelfde kant op.’

 

Reageer op dit artikel