nieuws

Top 10 hotspots Europese vastgoedbeleggingen

Geen categorie

Vastgoedadviseur Savills heeft een top 10 hotspots voor Europese vastgoedbeleggingen gepubliceerd. De lijst is opgesplitst in vijf tips voor opportunistische beleggers en vijf voor core-beleggers.

Core-beleggers:

•       Winkelcentra in belangrijke steden: dominante winkelcentra in steden die een sterke bevolkingsgroei zullen laten zien en grote aantallen toeristen trekken, zullen aantrekkelijk blijven. Berlijn, Londen, Madrid en Milaan voldoen alle aan deze criteria.

 •       Groene kantoorgebouwen in ‘smart cities’: flexibele, duurzame gebouwen in innovatieve of slimme steden zoals Berlijn, Dublin, Stockholm, Barcelona, Madrid en Warschau zullen een toenemende aantrekkingskracht hebben op jonge arbeidskrachten en huurders en kunnen om die reden verdere huurgroei verwachten.

 •       Pan-Europese e-commerce-logistiek: in Europa groeide e-commerce groeide in 2015 met 22 procent. Verdere innovaties in de retailsector zullen voor een aanhoudende vraag zorgen naar opslagruimten en distributiecentra in alle grote stedelijke gebieden in Europa, in het bijzonder de grootste steden van het continent: Londen, Madrid en Parijs.

 •       Grote winkelstraten in toeristische steden: Amsterdam, Milaan, Parijs, Madrid en Londen kunnen hoge bezoekersaantallen blijven verwachten. Deze steden hebben een gevarieerd aanbod aan culturele attracties en trekken bezoekers met hoge inkomens. Om die reden zullen dit aantrekkelijke bestemmingen blijven voor internationale retailers.

 •       Studentenhuisvesting in markten met een stijgend aantal internationale studenten: studentenhuisvesting in het Verenigd Koninkrijk, Nederland, Duitsland, Frankrijk en Spanje is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een volwassen beleggingscategorie. Steden met een tekort aan aanbod bieden ruimte voor nieuwe ontwikkelingen en aanvullende investeringen.

 Opportunistische beleggers:

 •       Zorgvastgoed in Frankrijk en Duitsland: Europa’s vergrijzende demografie zal een toenemende behoefte creëren aan particuliere zorgwoningen en voorzieningen, met name in markten met bovengemiddeld rijke bevolkingsgroepen zoals Frankrijk en Duitsland.

•       Kantoren in Centraal- en Oost-Europa: nu meer Westerse bedrijven hun back-office dichter bij huis brengen, vanwege lagere arbeids- en vastgoedkosten, worden locaties als Polen, Hongarije, Roemenië en Slowakije interessante vestigingsplaatsen, en dus ook voor investeerders.

•       Microappartementen in top- en subtopsteden: In grote steden zoals Londen, Parijs en Madrid, waar jonge generaties uit de woningmarkt worden geprijsd, en in groeiende innovatieve delen van Berlijn, Amsterdam, Dublin, Barcelona en Stockholm, waar het aanbod aan betaalbare woningen de groeiende vraag niet kan bijbenen, zal er een toenemende vraag zijn naar microappartementen.

•       Goed presterende winkelcentra in herstellende markten: de koopkracht in markten als Griekenland, Portugal en Roemenië werd geraakt door de financiële crisis en nationale economische kwesties, maar raakt inmiddels geleidelijk in een fase van herstel. Er worden op dit moment, zelfs op goed presterend vastgoed, hoge risicopremies toegepast.

•       Publiek vastgoed in markten waar overheden publiek-private samenwerking vormen: In het Verenigd Koninkrijk en Zweden, maar ook in privatiserende landen met schulden zoals Italië en Griekenland, leidt het onvermogen van de publieke sector om hoge kwaliteit diensten te behouden ofwel de noodzaak om de liquiditeit te verbeteren tot de verkoop van interessant publiek vastgoed.

Marcus Lemli, head of European Investments Savills: ‘Europees commercieel vastgoed blijft een van de beste opties voor investeerders om een gezond rendement te behalen en we verwachten dat het totale investeringsvolume in 2016 met 2 tot 5 procent toe zal nemen. Beleggers zijn daarbij actief op zoek naar mogelijkheden om hun portfolio’s te diversifiëren, waardoor het investeringsvolume zich waarschijnlijk niet op een aantal toplocaties zal concentreren, maar meer over het continent verspreid zal zijn. Voor zowel opportunistische als core-beleggers zijn er verschillende mogelijkheden beschikbaar, vaak binnen dezelfde stad.’

Reageer op dit artikel