nieuws

Oud-minister Dekker voorzitter woningcommissie

Geen categorie

Sybilla Dekker is benoemd tot voorzitter van de adviescommissie geschilbeslechting prestatieafspraken woningcorporaties.

De commissie die 1 april 2016 van start gaat, zal de minister adviseren over geschillen tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties bij het maken van afspraken over de lokale woonopgaven.

Andere leden zijn naast de oud-minister Jan van der Schaar, Elly Blanksma en Lodewijk de Waal. Zij zijn voorgedragen door respectievelijk Aedes, de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Woonbond. De leden zijn benoemd voor maximaal vier jaar en kunnen worden herbenoemd. Hun plaatsvervangers zijn Yvonne Geerdink, Kirsten Veldhuijzen en Jannie Mooren.

Woningcorporaties moeten sinds de nieuwe Woningwet verplicht prestatieafspraken maken met gemeenten en huurdersorganisaties. Als het niet lukt om tot afspraken te komen, dan kunnen zij vanaf 1 juli hun geschil voorleggen aan de minister. Die doet op basis van het advies van de adviescommissie een bindende uitspraak.

Reageer op dit artikel