nieuws

Neprom: Geen nieuwe winkels in buitengebied

Geen categorie

Cees-Jan Pen stelde begin maart 2016 dat ontwikkelaars zich te weinig laten horen in het debat over de vestigingslocatie van winkels. Neprom-directeur Jan Fokkema komt met een antwoord. ‘Er ligt een taak voor overheden, provincies en gemeenten om, waar nog planologische ruimte is, daar snel een einde aan te maken.’

Gezien de ruimte die in de winkelcentra is ontstaan en in de komende tijd ontstaat, is het onverstandig om nog nieuwe winkels buiten bestaand stedelijk gebied te realiseren. Het argument dat vroeger veelvuldig werd aangevoerd, namelijk dat grote winkelformules niet in het winkellandschap in te passen zijn, is de afgelopen jaren voldoende gelogenstraft. In de centra van de steden zie je dat de grote Primarks, Media Markten en wat dies meer zij aan grote retailformules volop aan de bak zijn gekomen. Natuurlijk, dat is voor hen aanzienlijk duurder dan buiten de stad, maar dat is geen argument om daar ruimte buiten bestaand stedelijk gebied beschikbaar voor te stellen. Daar ligt een taak voor overheden, provincies en gemeenten, om waar nog planologische ruimte is daar snel een einde aan te maken. Individuele ondernemers kun je het niet kwalijk nemen als zij binnen de kaders van de wet die buitenstedelijke locaties benutten, hoewel ik het zou toejuichen als zij dat niet zouden doen. Dat is nog het gemakkelijke deel.

Ingewikkelder ligt het bij initiatieven binnen bestaand stedelijk gebied. Neem Leidschenhage, waar in feite in het hart van een stadsdeel op de plaats van een verouderd winkelcentrum een mega mall wordt gerealiseerd. Een centrum dat onmiskenbaar grote hoeveelheden consumenten zal aantrekken van ver buiten het stadsdeel tot over de Haagse regiogrenzen heen. Consumenten zullen daar hun koop- en beleefbehoeften bevredigen waar dat dichterbij niet of onvoldoende kan. Dat gebeurt op de plek van het oude winkelcentrum; er wordt geen maagdelijke grond voor aangesproken en het centrum zal ongetwijfeld een boost voor de omgeving betekenen. Tegelijkertijd zullen retailers en winkelgebieden elders, tot aan Leiden aan toe, aan de bak moeten om met dit centrum in concurrentie te gaan. Sommigen zullen dat redden en zich weten te handhaven, of zelfs een groei doormaken. Anderen verliezen de slag. 

De Neprom en haar leden lopen niet weg voor verantwoordelijkheden. Zij willen graag een rol spelen bij het toevoegen van kwaliteit aan onze steden, zowel op conceptmatig niveau als in de praktische uitwerking. 

Reageer op dit artikel