nieuws

Nederland wereldstad

Geen categorie

De Randstad zou zich met Noordrijn-Westfalen en Vlaanderen moeten presenteren als één stad, TristateCiy. Samen met thoughtleaders en gesteund door sponsors zet TristateCity zich in voor deze zaak. TrisateCity zou met stip in de top 5 staan van grootste en meest toonaangevende wereldsteden.

De pijlers van onze nationale economie zijn aan erosie onderhevig. Onze gasbel raakt op. Multinationals verdienen hun geld buiten Nederland, de Rotterdamse haven ondervindt felle concurrentie en ook KLM en Schiphol hebben het moeilijk. Mark Rutte wil er niet aan; maar wij denken dat het ontwikkelen van een krachtige economische visie voor Nederland van het grootste belang is. Gebaseerd op de krachten van onze kenniseconomie en die van zo’n 25.000 top-innovative mkb-bedrijven, willen we een internationale groeistrategie lanceren en implementeren. Dat gaat in eerste instantie niet over vastgoed, maar over economische groei. Het mag duidelijk zijn dat investeringen in vastgoed volgen als het top-mkb bijvoorbeeld met een factor 3 kan groeien. TristateCity wil de etalage en het platform zijn voor nieuwe economische ambities.

We zijn de afgelopen jaren getuige geweest van de opkomst en groei van circa zestig megacities. Deze supersteden met 15 tot 30 miljoen inwoners hebben grote magneetwerking op buitenlandse investeringen en human talents. Onze 40 grootste steden, met een gemiddelde omvang van 120.000 inwoners doen niet mee in deze wedstrijd en ook de G5 zijn te klein om zich te meten met steden als Shanghai (17 miljoen inwoners), Tokio (30 miljoen), Los Angeles of Mexico of Sao Paolo. Onze internationale positionering is vaak gefragmenteerd. Steden en regionale ontwikkelingsbedrijven gaan zelfstandig op pad om hun locaties en goederen aan te prijzen.

 

Sterk netwerk 

En dat terwijl Nederland een van de meest verstedelijkte delta-gebieden ter wereld is (meer dan 500 mensen per km2) en door buitenlanders ook als zodanig wordt ervaren. Samen zijn we een ongelooflijk sterk netwerk van meer dan 50 kleinere communities die enorme potentie hebben maar helaas weinig effectief samenwerken. Na de totstandkoming van de Betuwe-lijn, de HSL(sporen) en de tweede Maasvlakte hebben we ook geen grote nationale investeringsprojecten meer. De programma-ambities voor grootschalige gebiedsontwikkelingen in o.a. de spoorzones zijn in crisistijd sterk afgebouwd.

Onze sterkste handelspartners zijn Noordrijn-Westfalen (NRW) en Vlaanderen. Het handelsvolume tussen onze drie ‘landen’ bedraagt circa 150 miljard euro; we drijven als Nederland meer handel met NRW dan met alle BRICS-landen bij elkaar opgeteld.

De aaneengesloten stedelijke zone tussen Amsterdam, Düsseldorf en Brussel telt 30 miljoen inwoners en is, op wereldschaal, de absolute showcase op het gebied van duurzame mega-city- ontwikkeling. In ruim honderd jaar zijn circa 100 kleine steden in omvang meer dan verdubbeld en naar elkaar toe gegroeid in een ringenpatroon. Tussen de verstedelijkte ringen bevinden zich twee groene ringen waarin het voedsel voor de inwoners wordt verbouwd en duurzame energie wordt opgewekt.

 

Digitale gateway 

Binnen Tristate is Nederland van oudsher de gateway naar het Europese achterland. We zijn dat niet alleen op het gebied van water, weg-, spoor en luchttransport, maar ook als het gaat om de digitale gateway en kennisportals (acht toonaangevende campussen en brainport Eindhoven) en die portalfunctie is niet alleen de randstad.

Daarnaast ligt de Europese hoofdstad Brussel binnen de ‘stadsgrenzen’ van TristateCity en is er een stevige en innovatieve maakindustrie in Brabant en het Ruhrgebied. Deze 3 kwaliteiten vind je op de aardbol eigenlijk alleen maar in Tokyo en maken deze duurzame megacity volstrekt uniek en onderscheidend.

Nederland beslaat ruwweg de twee binnenste ringen van het Tristate-Model. (Groningen en Maastricht liggen in de derde ring). Met de derde ring (Vlaanderen en NRW) zijn wij economisch zeer krachtig verbonden.

 

 Hoopgevend initiatief

De binnenste ring of Randstad-ring is zeer belangrijk voor onze economie. We moeten echter beseffen dat 60 procent van de Nederlanders niet in de Randstad woont en dat 50 procent van onze economie buiten de Randstad plaatsvindt. Holland Metropole (lees Randstad) is een mooi hoopgevend initiatief maar dekt geenszins de lading van onze economische potentie, noch van ons kennisnetwerk (dat zich uitstrekt tot Groningen, Twente, Eindhoven, Wageningen, Nijmegen, Maastricht, Gent, Leuven en Aachen). De Randstad is daarmee een te beperkt kader om Nederland mee op de kaart te zetten. Het helpt natuurlijk wel enorm als de ambtenaren en bestuurders van de G4 elkaar beter weten te vinden. TristateCity is een initiatief van het bedrijfsleven dat actief wordt gesteund door VNO-NCW. Het bedrijfsleven kan iets makkelijker over bestuurlijke grenzen heen stappen.

Het huidige model is een parapluie-model voor economische groei-initiatieven en city-marketing. Het biedt een eenvoudig maar krachtig visueel kader om bijvoorbeeld kennis-campus-ontwikkelingen integraal te presenteren aan buitenlandse investeerders en internationale kenniswerkers. Ook voor de roadshow van Rotterdam/Nederland World-Expo 2025 biedt het een zeer bruikbaar kader.

 Stel je eens voor wat het gaat betekenen als 25.000 mkb-bedrijven (met 15 tot 50 medewerkers) drie keer zo groot zouden kunnen worden door exportgroei buiten Europa? Dat zou honderdduizenden nieuwe banen in Nederland opleveren. Stel je eens voor dat onze universiteiten in omvang zouden kunnen verdubbelen. De markt voor internationale studenten en kennisproducten is er; laten we die kans grijpen en op zijn minst onderzoeken. Als we niets doen, zien we de kennis langzaam uit Nederland verdwijnen en gaan onze sterke posities op tal van internationale ranking-lijstjes langzaam achteruit.

 

Over de auteur 

Peter Savelberg is initiatiefnemer van TristateCity.

Dit artikel is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van april 2016

 

TristateCity wordt inhoudelijk en financieel gesteund door VNO-NCW en het Nederlandse bedrijfsleven/institutionele beleggers (IVBN). Geleidelijk aan raken ook de rijksoverheid, diverse economic boards en universiteiten en kenniscampussen betrokken. Het project kent een geleidelijke ontwikkeling, is gestart in 2014 en wekt nu ook de interesse van onze zuiderburen.

Meer informatie: TristateCity

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel