nieuws

Modelovereenkomsten voor onderhoud

Geen categorie

OnderhoudNL en corporatiekoepel Aedes hebben samen modelovereenkomsten ontwikkeld voor Resultaatgericht Samenwerken (RGS). Op deze manier wordt ingespeeld op de ontwikkeling bij corporaties naar een ander opdrachtgeverschap.

Dat melden zij in een persbericht. Bij RGS gaat het om efficiënte bedrijfsprocessen en het continu verbeteren van de samenwerking tussen corporatie en opdrachtnemers. Slim samenwerken met opdrachtnemers moet leiden tot een beter resultaat tegen minder kosten. De modelovereenkomsten RGS ondersteunen daarbij. Bij RGS beschrijft een corporatie het te bereiken resultaat in een vraag aan de opdrachtnemer. Die presenteert vervolgens de mogelijkheden in verschillende scenario’s met financiële doorrekening, waarna de corporatie een keuze maakt. De afspraken worden vastgelegd in prestatie-eisen en dus niet in een vooraf dichtgetimmerd bestek.

In het modelcontract staan afspraken over de verantwoordelijkheden, aansprakelijkheid en risico’s in een onderhouds- of renovatieproject. Dat maakt de samenwerking voor corporaties en onderhoudsbedrijven makkelijker en transparanter. Bovendien stimuleert het onderhoudsbedrijven ook tot concept- en productinnovatie. Gebruik van de modelovereenkomsten kan leiden tot meer efficiëntie en dus lagere proceskosten, kortere doorlooptijden, betere sturing op kwaliteit in relatie tot portefeuille- en investeringsbeleid, een grotere tevredenheid bij corporaties en bewoners en betere beheersing van de risico’s .

 

Reageer op dit artikel