nieuws

Huisvesting statushouder lukt niet in reguliere woning

Geen categorie

Gemeenten moeten meer leegstaand vastgoed en flexibele/tijdelijke woonunits inzetten om in de eerste jaarhelft de beloofde 23.000 statushouders te huisvesten.

Dat schrijft het platform Opnieuw Thuis in zijn tweede voortgangsrapport. In dit platform werken gemeenten, woningcorporaties, provincies, het COA, Aedes, VNG, IPO, Platform 31 en drie ministeries samen bij de opvang van vluchtelingen met een verblijfsstatus.  ‘Waar de woonruimte in 2015 nog grotendeels op de reguliere woningmarkt is gevonden, zal men zich moeten gaan richten op toevoegingen aan de voorraad, bijvoorbeeld via leegstaand vastgoed of het realiseren van flexibele woonruimten’, schrijft het platform.

De taakstelling voor de eerste helft van 2016 ligt op ruim 23.000 mensen. Dat is een derde meer dan de taakstelling van medio 2015 tot eind 2015. Volgens het platform is het uitermate lastig om dat aantal binnen de bestaande reguliere woningvoorraad te huisvesten. Niettemin hebben gemeenten, woningcorporaties en andere partners in de tweede helft van 2015 ‘stevig geïnvesteerd in het realiseren van huisvesting’, schrijft staatssecretaris Dijkhoff van het ministerie van Veiligheid en Justitie in een begeleidende brief. De aantal vluchtelingen dat een eigen woning kreeg toegewezen nam in die periode elke maand toe.

Zo werden in februari 2.692 statushouders gehuisvest. Het platform raadt partijen aan veel meer gebruik te maken van het Gemeentelijk versnellingsarrangement, dat is bedoeld om vergunninghouders in tijdelijke wooneenheden onder te brengen. Momenteel ongeveer 16.000 vergunninghouders in opvanglocaties van het COA op een eigen woning. 

Reageer op dit artikel