nieuws

Gemeenten verkopen 28 procent meer grond

Geen categorie

Gemeenten rapporteren dat ze in 2015 tot en met het vierde kwartaal 1.799 miljoen euro aan bouwgrond hebben verkocht. Dit is 28 procent meer grond dan in 2014. Dit blijkt uit onderzoek van de TU Delft.

Het lijkt er op dat gemeenten kunnen profiteren van het herstel op de woningmarkt. Gemeenten hebben een positief saldo gerealiseerd van 525 miljoen euro. Deze cijfers na het vierde kwartaal zijn nog niet de jaarcijfers. Die worden pas na controle door de accountant en behandeling in de gemeenteraad naar het CBS verzonden en dienen voor medio juli 2016 te worden aangeleverd. In voorgaande jaren hebben gemeenten voor de vaststelling van de jaarcijfers nog extra verlies genomen, omdat de situatie er slechter uitzag dan gedacht. In 2015 zou dat weer kunnen gebeuren omdat de boekhoudregels vanaf 2016 zijn aangescherpt en de effecten hiervan waarschijnlijk al zichtbaar zullen worden in de jaarrekening over 2015.

Reageer op dit artikel