nieuws

expertteam Versnellen presenteert ‘ontslakkingslessen’

Geen categorie

Tijdens het congres ‘Houd het eenvoudig, maak het beter’ heeft het Expertteam Versnellen de publicatie ‘Eenvoudig Beter, het ‘Ontslakken’ van gebiedsontwikkeling’ ten doop gehouden. In het boekwerk zijn de belangrijkste lessen uit het ontslakkentraject voor het ontwikkelingsgericht omgaan met wet- en regelgeving en initiatieven opgenomen. Basis zijn ervaringen die zijn opgedaan bij 35 gemeenten en hun pilotprojecten.

Sinds 2012 zijn de rijksoverheid, gemeenten, marktpartijen en bewoners hun rol in gebiedsontwikkeling opnieuw aan het vormgeven met hulp van het ‘ontslakken’ (een uitvloeisel van de Actieagenda Bouw). Het woord ‘ontslakken’ staat voor deregulering, het slim omgaan met regels en het introduceren van een andere manier van werken in gebiedsontwikkeling. Die andere manier van (samen)werken komt tot stand door het initiatief centraal te stellen en te investeren in processen en samenwerkingen. 

 

De afgelopen vier jaar is er geëxperimenteerd met het opschonen van het gemeentelijke beleid en de lokale regelgeving om de gevoelde regeldruk bij marktpartijen en initiatiefnemers te verminderen en projecten te beoordelen op de meerwaarde die zij de stad of het dorp en haar gebruikers oplevert. Naast het verminderen van de lokale regeldruk, kiezen veel gemeenten voor een andere aanpak in houding en gedrag waarbij meer aandacht is voor het initiatief, samenwerking en vrijheden. Dit betekent voor ambtenaren niet direct grijpen naar het bestemmingsplan, het stellen van vele voorwaarden of het ontwerpen van een stedenbouwkundig plan, maar actief meedenken in mogelijkheden, de initiatiefnemer adviseren over de gemeentelijke procedures, en een gesprekspartner zijn die waar nodig gebruikers, eigenaren en andere initiatiefnemers bij elkaar brengt.

 

Vijf lessen voor de gemeentelijke organisatie:

– Ontslakken is geen hobby van één bestuurder, maar moet breed worden gedragen binnen het college van B&W, de gemeenteraad en de ambtenaren;

– Gemeentelijk beleid opschonen heeft altijd zin, al is het alleen maar om de discussie over de realiteit van regelgeving te starten;

– Werk met pilots, maar zorg wel voor ambtelijke en bestuurlijke verbreding van de resultaten, geleerde lessen en ervaringen;

– Ga de dialoog aan en blijf als gemeente niet te lang denken, maar betrek anderen (intern en extern) en laat ze meedenken;

– De regie over ‘hoe’ komt meer in handen van de initiatiefnemers en daarmee wordt tijdswinst behaald, is kostenverlaging mogelijk en worden plannen (weer) gerealiseerd.

Reageer op dit artikel