nieuws

Zonder nieuw aanbod blijft huurprijs Amsterdam hard stijgen

Geen categorie

Als er niet minstens 1.500 nieuwbouwwoningen per jaar in het middensegment in Amsterdam op de markt komen, zullen de huurprijzen van bestaande vrijesectorwoningen minstens even hard stijgen als in 2015.

Zonder nieuw aanbod blijft huurprijs Amsterdam hard stijgen

Dat zegt Jasper de Groot, algemeen directeur van verhuurplatform Pararius.nl. De gemiddelde huurprijs van Nederlandse vrijesectorwoningen is in het vierde kwartaal van 2015 net als in het derde kwartaal met 5,2 procent gestegen ten opzichte van 2014. Die huurprijs bedraagt nu 13,14 euro per m2 per maand. De gemiddelde huurprijs in Amsterdam steeg in het vierde kwartaal met zelfs 10,4 procent ten opzichte van het laatste kwartaal van 2014 naar 22,28 euro per m2 per maand.

Het huurplatform signaleert de afgelopen drie jaar al een opwaartse trend in de huurprijs van woningen in de vrijehuursector. De Groot ziet de prijzen alleen maar verder stijgen. ‘Dat geldt vooral voor Amsterdam, waar het tekort aan huurwoningen in het middensegment het grootst is. Als er niet snel en veel nieuwbouwprojecten worden opgeleverd, stijgt de huurprijs volgend jaar met nog eens 10 procent. Ik zie dat echter niet gebeuren op de nieuwbouwmarkt. Nu heeft Amsterdam al een tekort van 4.600 middeldure huurwoningen. Tot 2020 moeten minstens 1.500 van deze woningen worden opgeleverd.’

De hoge huurprijzen in Amsterdam zijn het gevolg van de grote voorraad sociale huurwoningen, verklaart De Groot. ‘Amsterdam bestaat voor slechts 32 procent uit koopwoningen. Maar liefst 68 procent van de Amsterdamse woningvoorraad bestaat uit huurwoningen: 58 procent van de totale voorraad is een sociale huurwoning is, slechts 10 procent valt in het vrije segment. Door de schaarste aan koopwoningen zijn zowel koopprijzen als huurprijzen extreem hoog. Particuliere eigenaren die hun koopwoning verhuren zijn namelijk genoodzaakt een hoge huur te vragen om hun hypotheeklasten te kunnen compenseren.’

Binnen Amsterdam lopen de huurprijzen zeer uiteen. In Zuidoost ligt de gemiddelde huurprijs op 10,63 tegen 22,30 in West en 25,03 in Centrum. In de meeste grote steden gingen de huurprijzen minder hard omhoog. In Utrecht lag de gemiddelde huurprijs eind 2015 op 14,59 euro per m2 per maand, in Den Haag op 14,50, in Rotterdam op 12,98 euro en 10,09 in Tilburg. Alleen in Eindhoven daalde de huurprijs licht naar 11,63 euro. Het grote tekort aan huurwoningen in de vrije sector drijft de huurprijzen op in met name in de Randstad. De groep scheefwoners van zeker een half miljoen kan nu geen kant uit, betoogt De Groot.

‘Er is een groeiende groep mensen met een middeninkomen die niet in aanmerking komt voor een sociale huurwoning geïnteresseerd in luxe huurwoningen in de stad. Zij zijn in de Randstad veelal aangewezen op het schaarse aantal woningen dat door andere particulieren wordt verhuurd. Meer nieuwbouw van middeldure huurwoningen zou de krapte verminderen. Nergens anders in Europa is het aandeel sociale huurwoningen zo groot als in Nederland. Op elke twintig woningen in Nederland, koop en huur samen, is er maar een huurwoning in de vrije sector. Een woningvoorraad met daarin een aandeel van 15 tot 20 procent vrijesector huurwoningen zou een veel gezondere situatie zijn.’

De gemiddelde huurprijs in Noord-Holland, Utrecht en Zuid-Holland ligt dan ook fors hoger dan in de rest van Nederland. Zonder deze drie provincies zou de huurprijs in Nederland uitkomen op een gemiddelde van 9,58 per m2 per maand. Buiten de Randstad kost een woning van 100 m2 in de vrije sector gemiddeld ongeveer 950 euro per maand. Overigens maakt Pararius.nl nog onderscheid in woningtypes. De gemiddelde huurprijs van een gemeubileerde woning bedroeg eind 201516,17 euro per m2 per maand, van een gestoffeerde woning 12,22 euro en van een casco-woning 9,26 euro. 

 

Reageer op dit artikel