nieuws

‘Zonder ingrijpen woningnood in vrijehuursector’

Geen categorie

Om woningnood in de vrijehuursector te voorkomen, zijn dringend snelle en ingrijpende maatregelen nodig. De maatregelen van minister Blok op de huurwoningmarkt zijn veel te beperkt.

Dat schrijven NVM en VGM NL. Ze stellen dat de problemen op de huurmarkt steeds duidelijker tot uiting komen. ‘Mensen die te veel verdienen voor een sociale huurwoning, krijgen niet automatisch een hypotheek voor een koopwoning. Zij zijn aangewezen op de vrije huursector, maar daarin is decennia lang niet of nauwelijks geïnvesteerd’, zegt NVM-voorzitter Ger Hukker. ‘De commerciële huur in ons land is sinds de jaren ’60 van de vorige eeuw geminimaliseerd, mede door subsidiëring van de sociale huur- en koopsector.’

De Tweede Kamer stemde op 9 februari in met de plannen van Wonen-minister Stef Blok voor meer doorstroming op de huurmarkt. Hierin zijn de huursombenadering, een jaarlijkse inkomenstoets en een verruiming van de mogelijkheden tot tijdelijke verhuur geregeld. Bovendien moet de flexibiliteit op de huurmarkt worden bevorderd en de prijs/kwaliteitsverhouding worden verbeterd. Het kabinet wil met deze plannen ook het scheefwonen bestrijden. ‘We zijn het eens met de lijn van Blok, maar we willen meer druk op de ketel hebben’, betoogt Jean-Paul Rouwette, bestuurslid van VGM NL.

‘De maatregelen van Blok zetten te weinig zoden aan de dijk. De huursector heeft geen dertig jaar de tijd voor hervormingen. De maatregelen zouden versneld moeten worden uitgevoerd en het aanbod in de vrije huursector zou moeten worden vergroot. Als minister Blok niet snel ingrijpt, dreigt woningnood voor huurders in de vrije huursector. Door een sterke groei van het aantal huishoudens neemt de vraag naar huurwoningen flink toe, terwijl het aanbod fors krimpt. Tekorten op de huurmarkt worden nog groter en de huurprijzen in de vrije huursector in de grote steden gaan explosief stijgen.’

Hukker: ‘Het gebrek aan een toegankelijk en betaalbaar vrije sector huursegment hindert het functioneren van de woningmarkt en er is geen kentering in zicht. De commerciële huurmarkt kan een cruciale verbinding vormen tussen de koopsector en de gereguleerde huursector, maar daarvoor moet er beweging ontstaan en die zien we nauwelijks. De vrije sector zit in die zin letterlijk klem tussen de twee gesubsidieerde kampen van de sociale huur en de koopmarkt.’

Beleggers hebben interesse in de Nederlandse woningmarkt, maar zij kunnen niet investeren omdat er nauwelijks woningportefeuilles op de markt beschikbaar zijn. In de gemiddelde gemeentelijke woonvisie kom je de vrije huursector niet tegen. Hukker: ‘Daar moet verandering in komen. Er zouden lokale prestatieafspraken met corporaties, ontwikkelaars en beleggers gemaakt moeten worden over de bouw van huur- én koopwoningen. Het is een kwestie van agenderen, inventariseren en realiseren.’

Daarnaast bepleiten NVM en VGM NL een regionale differentiatie van de liberalisatiegrens van 710 euro. Zo komen in het oosten van het land de huren niet boven de 600 euro uit. ‘Als de huur niet boven de 710 euro uitkomt, valt die nog steeds onder het gereguleerde deel, waardoor de huurprijsstijgingen beperkt blijven. Via een regionale differentiatie kun je beter aansluiten bij de markthuren’, meent Rouwette. 

Reageer op dit artikel