nieuws

‘WPM Groep is in alle opzichten aan ons complementair’

Geen categorie

Het is ruim vijf jaar geleden dat Colliers International een meerderheidsbelang verwierf in een van de oudste makelaardijen van ons land, Boer Hartog Hooft. Ceo Jaap van Rhijn kijkt met tevredenheid tevreden terug op deze toen opzienbare stap. Inmiddels is Colliers een van de topadviseurs geworden in het Nederlandse vastgoed. De spreekwoordelijk kers op de taart vormt de overname van WPM Groep, de grootste vastgoedmanagementorganisatie in het land. ‘WPM Groep is in alle opzichten complementair. Een bedrijf met een vergelijkbaar dna’.

De afspraak met Jaap van Rhijn ‘om weer eens bij te praten’ was al eind vorig jaar gemaakt. ‘Toen ik die afspraak in de agenda zette, wist ik niet dat ik iets nieuws zou kunnen melden’, vertelt hij glunderend. ‘Maandag (twee weken geleden voor de bekendmaking van de overname van WPM – red.) tekenden we een contract dat de toekomst van Colliers in een heel nieuw perspectief plaats.’

Van Rhijn laat me raden. ‘Heb je een idee waar ik het over heb?’ Het schiet door me dat hij met die vraag ook te weten wil komen of de tamtam toch iets over de overname heeft laten doorklinken.

Hij glundert nog meer, als ik moet toegeven dat ik geen flauw benul heb wat er die maandag getekend is. ‘We zijn gefuseerd  met WPM Groep. Je moet het nog even voor je houden, want Colliers is een beursgenoteerde onderneming en zal het op 16 februari voorbeurs naar buiten brengen.’

In de markt is al langer bekend dat de twee grootaandeelhouders van WPM Groep, Pieter Affourtit en Ger Dings op zoek waren naar een krachtige partner. WPM is lange tijd synoniem geweest voor de persoon van Affourtit en omgekeerd, maar ook hij weet als geen ander dat de toekomst van de grootste vastgoedmanagementorganisatie van commercieel onroerend goed in Nederland meer perspectief krijgt in een breder, international verband. Eerder sloot WPM – om precies te zijn, in 1995 – een samenwerkingsverband met Estatius, een dochter van Donaldson UK, om buitenlandse klanten in het buitenland beter te kunnen bedienen, maar die samenwerking kwam vrijwel tot stilstand na de verkoop van Estatius in 2004.

 

Snel schakelen

Van Rhijn: ‘De gesprekken met WPM hebben niet eens zo lang geduurd, alles bij elkaar ruim drie maanden. Pieter, Ger en ik kenden elkaar niet goed, maar er was vanaf het begin een klik. Wij waren op zoek naar een sterke vastgoedmanager, een bedrijfstak die bij ons niet sterk genoeg vertegenwoordigd was. Bovendien heeft WPM een professionele ondersteunende organisatie waar wij ook veel aan kunnen hebben. De internationaler wordende vastgoedmarkt – met steeds meer grote  spelers, eigenaren en eindgebruikers – maakt het ook voor WPM noodzakelijk naar een onderneming te kijken die complementair zou zijn aan hun activiteiten. Het is zeker in ons voordeel geweest dat wij snel kunnen schakelen. Binnen Colliers International zijn de lijnen kort, ook naar Londen en Toronto. Eigenlijk hadden we de fusie al op 1 februari naar buiten kunnen brengen, maar omdat we een volledige integratie willen vanaf de start – met logo’s, business cards en al die andere zaken ­- doen we dat twee weken later. Er komt heel wat kijken als je dat vlekkeloos wilt laten verlopen. Alleen de logo’s op de gebouwen van WPM kunnen we niet op tijd wisselen. Daarvoor heb je gemeentelijke vergunningen nodig en die kosten zeker acht weken. Maar de inspanningen zijn het waard. We willen er direct staan voor onze klanten in de nieuwe combinatie.’

Vanaf het begin van de onderhandelingen was het duidelijk dat het een volledige aansluiting moest worden. En dat de twee grootaandeelhouders in WPM – Pieter Affourtit en Ger Dings – niet mee gaan. ‘Wat je vaak ziet is dat er allerlei afspraken worden gemaakt over adviseurschappen van uittredende aandeelhouders. Daar waren we allen geen voorstander van. Pieter en Ger treden helemaal terug, maar in een goede verstandhouding. Ze hebben de afgelopen jaren het bedrijf zo ingericht en voorbereid dat een stap als deze goed te maken is. Ik ben er zeker van dat we onze telefoonnummers zullen gebruiken als we elkaar in de toekomst nodig hebben. Ik heb groot respect voor wat zij met WPM hebben neergezet. Daarnaast hebben Pieter en ik elkaar goed leren kennen gedurende alle gesprekken die we hebben gevoerd.

Continuïteit van de dienstverlening is absoluut verzekerd. Niet in de laatste plaats omdat andere bekende, leidende gezichten van WPM – Ruud Bouma als directeur WPM Offices, financieel directeur Ronald Maaskant en de directeur Retail Joost Vooijs – mee over zijn gegaan naar Colliers Internationaal en partner worden. De naam WPM is dus met ingang van nu geheel verdwenen, maar de mensen op de vloer, die de contacten hebben met de klanten, die de markt kennen, die blijven en worden geheel geïntegreerd in Colliers. De klanten van WPM zullen weinig van de overname merken.’

 

Complementair

Van Rhijn kwalificeert de overname van WPM als complementair. ‘WPM is de grootste vastgoedmanagementorganisatie van ons land met een portefeuille van bijna 4,5 miljoen vierkante meter. Wij hadden als Colliers slechts een beperkte portefeuille met acht klanten en 15 medewerkers. Met de komst van Etienne van Unen en zijn team, per 1 maart 2014, hebben wij onze retailportefeuille sterk verbeterd, maar met WPM Retail en WPM Development zetten we echt een hele grote stap om een toppositie te gaan bekleden in de Nederlandse winkelmarkt. We zijn als Colliers al marktleider in Nederland op het gebied van hotels, facility management consultancy en als adviseur voor eindgebruikers via de overname van AOS, iets meer dan een jaar geleden. En met een vijftigtal taxateurs staan we op de nummer twee positie in Nederland, na DTZ Zadelhoff. De overname van AOS was ook complementair. En die overname is uitermate soepel verlopen en inmiddels volledig afgerond. Binnen een kwartaal na de overname waren we één organisatie, omdat we dezelfde waarden hebben: ondernemerschap, lol hebben in het oplossen van problemen van klanten en integriteit. Met succes, sinds de overname is de omzet via het voormalige OAS met 15 procent gestegen. Dat komt mede omdat bij ons overnames goed georganiseerd zijn en we dus geen tijd verliezen aan allerlei intern gedoe. Ik ben ervan overtuigd dat dit met WPM ook zo zal gaan.‘

 

Business-model

Van Rhijn benadrukt het business model van Colliers: ‘Wat wij doen komt voort uit de kracht van  lokaal ondernemerschap, ook al maken wij deel uit van een grote internationale organisatie. Dat spreekt ons en onze klanten aan. In ons model zijn de partners verantwoordelijk en krijgen ze veel ruimte. Ze hoeven alles ook niet steeds terug te koppelen naar mij of Londen. Dat motiveert extra.’ Het beste bewijs daarvan is dat in het hoofdkantoor in Toronto slechts 14 mensen werkzaam zijn, terwijl Colliers een beursgenoteerde onderneming is met wereldwijd met 16.000 mensen.

De kernwaarden van Colliers zijn in dat opzicht ook onderscheidend. Van Rhijn: ’Service, expertise, community en fun. Fun als een kernwaarde kom je in deze bedrijfstak niet tegen. Ik geef een voorbeeld. Vorige week ging ongeveer de helft van onze medewerkers drie dagen lang skiën. Geen opgelegd bedrijfsuitje van bovenaf, maar een initiatief van een aantal collega’s van de taxatieafdeling. We hebben als Colliers een bijdrage geleverd, maar de kosten van eten en drinken, skipas, het huren van materiaal en het opnemen van vrije dagen was gewoon voor de medewerkers zelf. Vrijdag middag  heen en dinsdag terug. Wat een positieve sfeer en wat hebben we een lol gehad!’

Een ander onderscheidend element voor Colliers is het niet kiezen voor de  voorspelbare paden: ‘Wij zoeken niet de geijkte vastgoedtypes, maar juist mensen met een verschillende achtergrond en met afwijkende kwalificaties. Juist door te kiezen voor creatieve en onderscheidende mensen kun je nieuwe producten ontwikkelen en kun je je beter aanpassen aan de snel veranderende markt. Dat weten de partners en zij zijn daarom in de lead bij productontwikkeling en het werven van nieuwe mensen.’

 

Internationalisering

Terugkijkend naar vijf jaar geleden – het moment dat Boer Hartog Hooft besloot het samenwerkingsverband Dynamis te verlaten en een partnerovereenkomst aan te gaan met Colliers International – spreekt Van Rhijn van een ‘bijna onvoorstelbare ontwikkeling’.  ‘We hadden net onze woningmakelaardij van de hand gedaan, onder meer vanwege de crisis. Let wel, we waren als Boer Hartog Hooft op dat moment de grootste woningmakelaardij van Amsterdam met 700 verkochte woningen per jaar. We hadden daarna nog 45 medewerkers over om ons geheel op commercieel vastgoed te richten. We hebben onszelf de vraag gesteld wat we nu eigenlijk wilden. Dat leverde twee antwoorden op. We wilden zowel een full service commercieel vastgoedadviseur zijn, maar we zagen ook in dat dat alleen maar succesvol kon zijn via internationalisering. We hadden een samenwerkingsovereenkomst met Oncor, maar dat stelde weinig voor. Zo’n netwerk is een drama, we waren op zoek naar een partnership, waarbij het ondernemerschap was gewaarborgd.’

Het initiatief om met Colliers te gaan praten, kwam van het management van Boer Hartog Hooft zelf. Van Rhijn: ‘Bij onze oriëntatie in de internationale markt naar mogelijke gegadigden bleek snel dat Colliers – net zoals wij – georganiseerd was op basis van lokaal ondernemerschap. En dat wij dus niet aan het lijntje zouden hangen van wat in Londen of Toronto wordt bepaald. Als management waren we niet uit op cashen, maar naar een platform dat ons zou versterken. De kwaliteit van Boer Hartog Hooft bleek een onvoldoende  voorwaarde voor succes. We waren daarom op zoek naar een sterk internationaal brand met een goed functionerend platform. Colliers kon ons dat bieden.’

 

Dienend leider 

Van Rhijn ziet zich zelf niet als de typische CEO van een vastgoedadviseur. ‘Ik moet leiding geven aan een grote adviesorganisatie en met WPM erbij komen we uit op zo’n 330 medewerkers. Ik probeer mijn werk zo te plannen dat ik gemiddeld één dag in de week kan besteden aan  werken voor klanten en ik ben niet van plan dat te veranderen. Je kunt me het best omschrijven als een dienend leider. Ik probeer binnen de organisatie mensen te helpen om zo optimaal mogelijk te presteren. Als het moet kan ik heus wel ingrijpen en kan ik zeer volhardend zijn. Maar centraal staan bij mij altijd de mensen die het moeten doen. En dat omgaan met mensen; dat coachen en  ervoor zorgen dat er kansen ontstaan en mensen zich ontwikkelen, dat is het leukste wat er is in dit beroep.  Ik hou me ook niet zo bezig met op welke plaats wij als Colliers op allerlei lijstjes staan. Wij willen niet zozeer de grootste worden of zijn, maar de beste. Wij willen in de Champions League spelen, daar gaat het om. Als je de nummer één plaats ambieert, is dat volgens mij extreem vermoeiend en ik zie niet in wat een klant hier aan heeft. Het is wel de filosofie van Colliers dat het samengaan met WPM ertoe moet leiden dat we na een fusie onze omzet in een redelijke termijn autonoom kunnen verdubbelen. Dat is ons tot nu toe altijd gelukt. Als ik terugkijk in de geschiedenis, dus inclusief Boer Hartog Hooft, dan hebben we in 123 jaar nooit verlies geleden.  Dat komt vooral omdat we langetermijngericht zijn en onze cultuur belangrijker vinden dan onze winst. We hebben ook een enorme hekel aan allerlei intern gedoe, als ik dat zo mag omschrijven. Ons thema is dat we groot en succesvol kunnen zijn, doordat we  menselijker wijs klein blijven. De huidige generatie  professionals stellen de collegiale sfeer erg op prijs. Dat is denk ik de belangrijkste reden dat wij een beperkt verloop hebben. Wij geloven dat wij ons kunnen onderscheiden door uit te gaan van  ‘service exellence’. Dat komt er op neer dat wij proberen de verwachting van onze klanten te overtreffen. Dat zit naast je werk goed doen vaak in kleine dingen zoals attentheiddheid en oprechte interesse tonen. Met de fusie met WPM wordt onze bedrijfsvoering nog stabieler en breder. WPM mag je zeker een excellente toevoeging van onze Colliers-activiteiten noemen.’

 

Over de auteur 

Ruud de Wit is ex-hoofdredacteur van Vastgoedmarkt

Dit artikel is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van februari 2016 

 

Reageer op dit artikel