nieuws

Winkelleegstand België richting 10 procent

Geen categorie

Ook de Belgische retailsector zit in zwaar weer. De leegstand op de Belgische winkelmarkt is gestegen naar 9,4 procent.

Dat blijkt uit cijfers van Locatus. Toenemende bestedingen via internet en een snel toenemende winkelvoorraad zorgen voor een aanzienlijke leegstand in veel Belgische steden, aldus Locatus. In België staat nu bijna een op de tien winkelpanden leeg. Het totaal aantal leegstaande panden is toegenomen van iets minder dan 19.000 panden eind 2014, naar bijna 20.000 panden eind 2015. De leegstaande voorraad is daarmee bijna even groot als de totale voorraad van Antwerpen, Gent en Luik samen.

Ondanks de jaarlijks oplopende leegstand is het aantal winkelmeters in België vorig jaar met opnieuw 150.000 m2 toegenomen. De nieuwe meters kwamen er vooral bij op retailparken (41 procent) en winkels die buiten een winkelgebied liggen (36 procent).

De verslechtering van de bezettingsgraad van winkelpanden is niet eenduidig. De centra van de grootste steden in België doen het iets beter doen dan de middelgrote. In de dertien grootste stedelijke centra is de leegstand 10,9 procent, terwijl in de centra van middelgrote steden de leegstand 15,8 procent bedraagt.

Op de A1-locaties van de grootste steden (zoals Nieuwstraat in Brussel en Meir in Antwerpen) is de leegstand slechts 3,7 procent. De hoge leegstand in de topsteden wordt vooral veroorzaakt door een zeer hoge leegstand op C-locaties (17,6 procent). Aan de randen van de centra van middelgrote steden staat in enkele gevallen een op de drie winkels leeg. In de centra van middelgrote steden is de leegstand met 9,8 procent ook aanzienlijk op de A1-delen.

De consument kiest door de opkomst van internet steeds meer voor de centra met het meest uitgebreide aanbod. Daarmee trekken de topsteden steeds meer bezoekers, ten koste van de middelgrote steden. Dit zorgt ervoor dat de toplocaties in de belangrijkste Belgische steden onverminderd populair zijn. Kleinere centra krijgen steeds meer moeite om recreatief winkelpubliek aan te trekken, met als gevolg een snel oplopende leegstand.

Reageer op dit artikel