nieuws

RICS schept helderheid in terminologie

Geen categorie

Een nieuwe uitgave van RICS moet helderheid verschaffen over termen als fund-, asset- en property-management die in de Europese markt geregeld door elkaar worden gebruik

Het 18 pagina’s tellende document identificeert de rollen van fund-, asset- and property-managers en beschrijft de plichten en verantwoordelijkheden. Het Information Paper is opgesteld door een internationale groep deskundigen onder leiding van Richard G. Ray MRICS.

Ed Nypels, country manager RICS Benelux, merkt in de praktijk dat de verschillende definities tot onbegrip en verwarring kunnen leiden: ‘Vastgoed is een belangrijke beleggingscategorie. Bij investeerders kunnen verschillen in opvattingen over de aard van de activiteiten die verband houden met investeringen in vastgoed tot onbegrip en verwarring leiden. In de Europese lidstaten kunnen de functies verschillend worden ingevuld en soms wordt voor dezelfde functie een ander begrip gehanteerd. Dat kunnen we vermijden door uit te gaan van het document dat RICS nu heeft gepubliceerd.’
Volgens hoofdauteur Richard G. Ray kunnen investeerders door de heldere definities een beter begrip krijgen van de service-level agreements die zij overeenkomen met fondsmanagers en van de wijze waarop dezen hun werk delegeren aan asset- en property-managers. ‘Fund-, asset-, en property-managers hebben duidelijk verschillende rollen. Ze kunnen echter door allerlei omstandigheden worden beïnvloed, zoals plaatselijke gebruiken en wet- en regelgeving. Er kunnen dus lokale verschillen zijn, maar het nieuwe paper verschaft informatie over de algemeen geaccepteerde terminologie en geeft heldere definities.’

Het nieuwe RICS Information Paper Real estate fund, asset and property management: investment services is digitaal beschikbaar via www.rics.org/fundasset. Een gedrukte versie kan per mail (ricsnederland@rics.org) worden aangevraagd.
RICS is het instituut voor vastgoedprofessionals met 120.000 leden wereldwijd, inclusief 738 in Nederland. RICS bevordert, in het algemeen belang, het integer en professioneel handelen van haar leden door middel van normen voor opleidingen en beroepsuitoefening en gedragscodes, die worden gehandhaafd door onafhankelijk tuchtrecht.

Reageer op dit artikel