nieuws

Opname kantoren licht gedaald in 2015

Geen categorie

Het totale opnamevolume in de 24 kantorenregio’s die Dynamis heeft onderzocht, komt over heel 2015 uit op 1.082.070 m2. Dat is een lichte daling ten opzichte van de 1,13 miljoen vierkante meter kantoorruimte die in 2014 is verhuurd of verkocht.

Dat schrijft Dynamis Makelaars in haar jaarrapport Sprekende Cijfers Kantorenmarkten 2016. In de vier grootste steden is in totaal 603.000 m2 kantoorruimte verhuurd of verkocht met een metrage groter dan 500 m2. In de vier grote steden wordt 63 procent van het totale opnamevolume opgenomen. Amsterdam kende net als voorgaande jaren het hoogste opnameniveau. In totaal is in Amsterdam 237.000 m2 kantoorruimte opgenomen.

Dit betekent wel een daling ten opzichte van vorig jaar van 8 procent. Rotterdam kent juist een sterke stijging van bijna 60 procent. In totaal komt het opnamevolume in Rotterdam uit op 166.000 m2. Utrecht kende de stevigste opnamedaling van de vier grote steden: 26 procent. Het opnamevolume kwam niet verder dan 89.000 m2. Per regio schommelen de opnamevolumes sterk. Waar in enkele regio’s zoals Apeldoorn, Assen, de Drechtsteden, Maastricht en Zwolle sprake is van een stevige stijging, kenden Arnhem, Den Bosch en Heerlen juist een stevige daling.

In zeventien van de 24 regio’s registreerde Dynamis een aanboddaling. In de vier grote steden is de aanboddaling groter dan in de overige regio’s. In die steden ligt het aanbod van kantoorruimte 6 procent lager. Opvallend is dat in Den Haag in tegenstelling tot de andere drie grote steden het aanbod is gestegen van 1,084 miljoen vierkante meter eind 2014 naar 1,13 miljoen vierkante meter eind 2015.

Amsterdam kende het afgelopen jaar de sterkste daling van de vier grote steden: van 1,793 miljoen vierkante meter naar 1,51 miljoen vierkante meter. Dit wordt hoofdzakelijk veroorzaakt door het hoge aandeel kantooronttrekkingen in Amsterdam. In Rotterdam daalde het aanbod ook van 1,017 miljoen vierkante meter naar 976.000 m2. In Utrecht was sprake van een lichte aanboddaling van 687.000 m2 naar 681.000 m2. In Eindhoven bleef het aanbod stabiel op 271.000 m2 (2014: 272.000 m2).

Buiten de vier grote steden was de aanboddaling lager met een daling van 3 procent. Nijmegen zag de sterkste aanboddaling (28 procent), terwijl Amersfoort juist een sterke aanbodtoename noteerde van 41 procent. De sterke stijging van het aanbod in Amersfoort komt hoofdzakelijk door het vertrek van enkele grotere huurders. Akzo Nobel, Agis en de Amersfoortse lieten kantoorruimte achter in het centrum van Amersfoort.

Maar liefst 62 procent van het aanbod staat in de vier grote steden. De overige beschikbare kantoorruimte staat in de andere twintig regio’s. Waar de afgelopen jaren in Eindhoven het grootste aanbod buiten de vier grote steden was te vinden, is dit door de sterke stijging van het aanbod in Amersfoort niet meer het geval. In totaal staat nu 306.000 m2 kantoorruimte in aanbod in Amersfoort, gevolgd door Eindhoven met 271.000 m2.

Reageer op dit artikel