nieuws

NVM Business: licht herstel kantorenmarkt

Geen categorie

De Nederlandse kantorenmarkt heeft in 2015 een licht herstel te zien gegeven. Bedrijven en instellingen huurden meer kantoorruimte dan een jaar eerder. Bovendien ging voor het eerst in jaren het aanbod van leegstaande kantoren iets omlaag. Dit blijkt uit cijfers van NVM Business.

Terwijl in 2015 de verhuur en verkoop van kantoorruimte met ongeveer 5 procent steeg tot om en nabij 880.000 m2, daalde het direct beschikbare aanbod met 1,5 procent tot circa 8,5 miljoen m2. Wat ook opviel, was dat in 2015 de gemiddelde huurprijs van kantoorruimte iets omhoog ging. 

De daling die het aanbod in 2015 jaar te zien gaf, had tot resultaat dat eind 2015 17,3 procent van de kantorenvoorraad in Nederland te huur of te koop stond, tegen 17,5 procent een jaar eerder. Dat het aanbod in 2015 naar beneden ging, had vooral te maken met het feit dat nogal wat leegstaande gebouwen aan de voorraad werden onttrokken door middel van sloop en herbestemming. Volgens NVM Business, die tijdelijke of permanente herbestemming van leegstaand vastgoed tot een van haar prioriteiten heeft gemaakt, ging het hierbij in totaal om 585.000 m2 kantoorruimte. Stadscentra en (perifere) kantorenwijken hadden het meest profijt van deze ontwikkeling. Op bedrijventerreinen en in woonwijken bleef het aanbod van leegstaande kantoren vrijwel onveranderd.

De meest in het oog springende dalingen van het aanbod deden zich voor in onder meer Amsterdam, Apeldoorn, Groningen, Haarlemmermeer, Leidschendam, Rotterdam en Zoetermeer. Hoewel in Amsterdam op de meeste locaties het aanbod een daling vertoonde, was het opvallend dat op de populaire Zuidas een verruiming van het aantal vierkante meters optrad, waardoor daar aan het eind van het jaar ruim 16 procent van de kantorenvoorraad te huur stond (JLL kwam op 7,9 procent uit, maar rekent minder kantoren tot de Zuidas). In Rotterdam ging het aanbod in zowel het centrum als de kantorenwijk Alexander omlaag, maar kwamen in het gebied Brainpark meer meters beschikbaar voor de verhuur. Er waren ook gemeenten die in 2015 met een toename van de leegstand werden geconfronteerd. Dat was bijvoorbeeld het geval in Breda, Den Haag, Gouda, Heerlen, Leeuwarden en Lelystad. 

Hoe gunstig in het algemeen gesproken de daling van de leegstand in 2015 ook was, het aanbod van kantoren dat drie jaar of langer leegstaat, ging met bijna 5 procent omhoog van 4,27 miljoen m2 naar 4,47 miljoen m2. Wat verder opviel, was dat in 2015 relatief weinig voor de verhuur bestemde kantoren in aanbouw werden genomen, wat ertoe leidde dat de beschikbaarheid van hoogwaardige kantoorruimte op goede locaties verder afnam. 

Onder invloed van de licht verbeterde marktomstandigheden ging de gemiddelde huurprijs van bestaande kantoorruimte in 2015 omhoog. De stijging was niet groot, maar vormde wel een indicatie van de toenemende vraag naar kwalitatief betere kantoren. De grote steden in de Randstad profiteerden het meest van deze ontwikkeling. Elders bleven de huurprijzen stabiel op het niveau van 2014, hoewel op enkele locaties de prijzen opnieuw onder druk stonden. Overigens waren ook in 2015 eigenaren van gebouwen bereid om huurders tegemoet te komen in de vorm van huurvrije periodes en andere incentives. 

De in verhouding tot het aanbod beperkte vraag naar kantoren weerhield beleggers er niet van om ook in 2015 hun kantorenbezit verder uit te breiden. Aangemoedigd door de aanhoudend lage rente en de ruime beschikbaarheid van kapitaal investeerden beleggers het afgelopen jaar circa 3 miljard euro in kantoorgebouwen, wat wel iets minder was dan in 2014. De aankopen die in 2015 tot stand kwamen, konden voor een belangrijk deel op het conto van buitenlandse beleggers worden geschreven, waarmee de trend van voorgaande jaren werd voortgezet.

Reageer op dit artikel