nieuws

Nieuw register voor vastgoedtransacties

Geen categorie

Het Kadaster en Stichting Vastgoeddata (StiVAD) gaan samen een register voor vastgoedtransacties opzetten. Doel van het register is om taxateurs solide en onderbouwde marktreferenties te kunnen verstrekken, zodat de kwaliteit van taxaties verder toeneemt en de kans op fraude afneemt.

Het register zal uitsluitend te raadplegen zijn door taxateurs die ingeschreven staan bij de Kamer Bedrijfsmatig Vastgoed van het NRVT en gekwalificeerd zijn om Groot Zakelijk Vastgoed te taxeren en die tevens aan kwalificaties voldoen als onafhankelijkheid en deskundigheid. Het besloten transactieregister zal, net als bijvoorbeeld het besloten KLIC (WION) register voor kabels en leidingen, ondergebracht worden bij het Kadaster. AFM en DNB ondersteunen een wettelijke verplichting voor het melden van vastgoedtransacties, waarbij waarschijnlijk een ondergrens van  2,5 miljoen euro wordt gehanteerd. Het is de bedoeling dat het register in een

wet verankerd wordt. In de toekomst moeten alle vastgoedeigenaren bij een vastgoedtransactie (aan- en verkoop) tenminste zeven basale transactiedata aan het (besloten) register leveren, alvorens de transactie in het (openbare) Kadaster wordt ingeschreven. Naast de koopsom van een vastgoedobject (die uiteraard ook gewoon in het openbare Kadaster wordt geregistreerd) moet aan het besloten register ook worden geleverd het aantal m2 (conform NEN 2580 en/of de Basisregistratie Gebouwen); de effectieve bruto contractuele huur (dus de huur na verrekening voor incentives, maar vóór aftrek van de exploitatiekosten), de gemiddelde (gewogen) resterende looptijd van huurovereenkomst(en) indien het vastgoedobject wordt verhuurd én een typering van de vastgoedtransactie (juridische of economische levering, solitaire aan- of verkoop of onderdeel van een portefeuille en bijvoorbeeld of sprake is van een gedwongen (executie-)verkoop. De levering van deze data zal moeten plaatsvinden tijdens de notariële levering van het vastgoedobject.

De Stichting Vastgoeddata verzamelt al sinds 2011 – op vrijwillige basis – gekwalificeerde vastgoedtransactiedata van met name institutionele vastgoedbeleggers. Inmiddels doen ook enkele woningcorporaties mee. Op 1 januari 2016 waren er 1.013 beleggingstransacties bij het centrale StiVAD-register gemeld; deze transacties vertegenwoordigen een volume van ruim 9,2 miljard euro (koopsommen vrij op naam). In 2015 zijn 416 transacties gemeld met een volume van ruim 4 miljard euro. Deze data hebben betrekking op circa 25 tot 30 procent van de Nederlandse vastgoedtransacties. In internationale vergelijking is dat een zeer hoge mate van transparantie.

Toch bestaat in de Nederlandse vastgoedsector bij een groot aantal partijen de wens om meer informatie rond vastgoedtransacties te registreren om daarmee voor taxateurs een meer volledig marktinzicht te kunnen bieden zodat de kwaliteit van de taxaties verder verbetert. Taxateurs worden door het register ook onafhankelijker van makelaars in het verkrijgen van marktreferenties. 

Reageer op dit artikel