nieuws

Negatief verhuissaldo Amsterdam en Den Haag

Geen categorie

In 2015 verhuisden bijna 3.000 meer mensen uit Amsterdam (-1.230) en Den Haag (-1.695) naar vooral nabijgelegen gemeenten. In 2013 bedroeg het verhuissaldo in deze steden nog 4.420: 5.227 in Amsterdam en -107 in Den Haag.

Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Oorzaak is de aantrekkende woningmarkt. Veel grootstedelijke huishoudens met een verhuiswens stelden hun vertrek wegens onverkoopbaarheid van hun woning noodgedwongen uit. Vanaf het dieptepunt medio 2013 kwam de woningmarkt weer op gang. Van krimp in de vier grote steden was overigens geen sprake. De bevolking bleef er de afgelopen jaren hard groeiden dankzij immigratie en een geboorteoverschot.

Van de G4 vormt Rotterdam de uitzondering. Naar de Maasstad verhuisden juist meer mensen dan er vertrokken. Van de vier grote steden kent Den Haag het grootste negatieve verhuissaldo. Tijdens de crisis in 2013 vertrokken al meer mensen (107) naar andere gemeenten dan er daarvoor terugkwamen. In 2014 liep dat op naar -609 tot -1.695 in 2015.

Het verhuissaldo van Amsterdam was in 2013 4.527 positief. Door het herstel op de woningmarkt liep dat in 2014 terug naar 504. In 2015 was in Amsterdam sprake van een negatief verhuissaldo van 1.230. In de twee andere G4-steden speelt dit negatieve verhuissaldo niet. Het saldo van verhuizingen binnen Nederland in Utrecht bedroeg in 2013 3.177 personen, in 2014 ging het om 2.192 mensen. In 2015 was het binnenlandse vestigingsoverschot van de Domstad met 734 personen veel lager dan de jaren ervoor, omdat ook daar de trek uit de stad toenam.

Rotterdam is de enige van de vier grote gemeenten waarin het aantal binnenlandse nieuwkomers in 2015 sterker groeide dan het aantal vertrekkers. Per saldo kreeg de stad er vorig jaar 1.448 inwoners bij als gevolg van binnenlandse verhuizingen. In 2013 en 2014 was het verhuissaldo in Rotterdam respectievelijk 384 en 1.311. Tussen 2008 en 2013 hielden vestiging en vertrek in Rotterdam elkaar min of meer in evenwicht, terwijl er vóór 2008 meer mensen vertrokken dan dat er kwamen wonen

Het merendeel van de mensen die wegtrekken uit de grote steden vestigt zich in nabijgelegen gemeenten. Bij Utrecht staat Amsterdam weliswaar op de eerste plaats, maar daarna volgen de randgemeenten Zeist, De Bilt, Nieuwegein en Stichtse Vecht. Vertrekkende Hagenaars strijken graag neer in het aanpalende Voorburg.

Amsterdam en Den Haag verloren inwoners door binnenlandse verhuizingen, maar dit werd meer dan gecompenseerd door de buitenlandse migratie. Daardoor kreeg Amsterdam er in 2015 bijna 8.000 inwoners bij als gevolg van buitenlandse migratie. Ook Den Haag kreeg er door buitenlandse migratie bijna 4.000 inwoners bij, net zo veel als een jaar eerder.  In Rotterdam en Utrecht was het verschil tussen immigratie en emigratie minder groot. 

Reageer op dit artikel