nieuws

Kantorenpark Papendorp gaat tweede levensfase in

Geen categorie

Het kantorenpark Papendorp in Utrecht laat de laatste tijd meer dynamiek zien, aldus CBRE in zijn Viewpoint. Onder meer door de transformatie van single-tenant- naar multi-tenantgebouwen worden meer huurders naar Papendorp gelokt.

Papendorp is de afgelopen vijftien jaar uitgegroeid tot een volwaardige kantorenlocatie. In de beginjaren had dit gebied met name aantrekkingskracht op een aantal grote, internationale IT- en consultancyorganisaties die flinke metrages huurden. Met het aflopen van de eerste 10-jarige huurcontracten in 2013 is dat veranderd. Vastgoedadviseur CBRE licht de ontwikkelingen in dit gebied toe in haar meest recente Viewpoint.

De opname van kantoorruimte op Papendorp bestond tot 2013 voornamelijk uit nieuwbouwontwikkelingen en onderhuurtransacties. Daarna was er met het op de markt komen van direct beschikbare kantoorruimte een aanzienlijke stijging in het opnamevolume te zien. In 2015 werd het hoogste volume sinds de financiële crisis opgenomen, 26.000 m2, verdeeld over veertien transacties. Hieruit concludeert CBRE dat meer nieuwe, middelgrote organisaties hebben gekozen voor Papendorp. Dit werd ook mogelijk gemaakt door de transformatie van veertienkantoorgebouwen van single- naar multi-tenant.

In de periode 2016-2018 loopt een aantal grote huurcontracten af. De verwachting is dat deze huurders minder vierkante meters in gebruik gaan nemen en zich ook op andere locaties gaan oriënteren. Hierdoor ontstaat weliswaar meer leegstand, maar dit biedt ook juist kansen voor bedrijven die zich oriënteren op dit gebied en op zoek zijn naar grote kantoorvolumes. De afgelopen jaren hebben aangetoond dat Papendorp een veerkrachtig gebied is. Ondanks het vertrek van grote huurders als Capgemini en Atos Origin heeft het herstel bewezen dat dit een locatie is met ruim voldoende bestaansrecht.

Papendorp gaat dan ook zijn tweede levensfase in. De verandering van single-tenant naar multi-tenantgebouwen gecombineerd met de daling van de huurprijzen en de centrale ligging, trekt gebruikers vanuit de regio richting Papendorp. Het uitbreiden van voorzieningen en het toevoegen van leisure en retail kan de concurrentiepositie van dit gebied ten opzichte van andere kantoorlocaties in de regio Utrecht verder versterken.

Reageer op dit artikel