nieuws

IVBN blij met nieuw huurbeleid

Geen categorie

De vereniging van institutionele beleggers IVBN kan zich goed vinden in het nieuwe huurbeleid van minister Blok, waar op 9 februari vrijwel de gehele Tweede Kamer mee heeft ingestemd.

Per 1 juli 2016 kan de huur van een gereguleerde huurwoning 2,5 procent plus 0,6 procent inflatie worden verhoogd; voor corporaties blijft een huursombeperking gelden van dit jaar 0,4 procent (exclusief harmonisatie) en daarna 1 procent (incl. harmonisatie). In juli 2017 wordt dan de huidige inkomensafhankelijke huurverhoging vervangen door de door de politiek gewenste ‘huursombenadering’ voor corporaties.  

De aanpak van scheefwonen in de corporatievoorraad blijft. De Tweede Kamer kiest ervoor ieder jaar een inkomenstoets mogelijk te maken om daarmee het scheefwonen in de corporatievoorraad blijvend aan te kunnen pakken. IVBN is al jaren voorstander van een regelmatige inkomenstoets, omdat sociale huur-woningen van corporaties daardoor beter aangewend kunnen worden voor de lagere inkomensgroepen, voor wie die huurwoningen ook bedoeld zijn.

Wel heeft de Tweede Kamer de uitvoering van de inkomenstoets weer fors complexer gemaakt. Huishoud-inkomens boven de 44.000 euro in een gereguleerde huurwoning kunnen in 2016 inflatie plus 4 procent huurverhoging krijgen. Naast een globale indicatie van het huishoudinkomen via de Belastingdienst zal bij deze extra huurverhoging straks ook nog rekening gehouden moeten worden met leeftijd en gezinssamenstelling. Bij gepensioneerden of bij vier of meer gezinsleden, mag de extra 1,5 procent huurverhoging immers niet doorgevoerd worden. De Tweede Kamer wil voorts dat bij de extra huurverhoging voor hogere inkomens rekening wordt gehouden met eventuele inkomensdaling.

De mogelijkheden om tijdelijk te gaan verhuren, juicht IVBN toe, omdat het de doorstroming bevordert en maatwerk mogelijk maakt bij sommige complexen die voor specifieke doelgroepen zijn bestemd.

 

Reageer op dit artikel