nieuws

Inflatie plus 4 procent voor scheefwoners

Geen categorie

Huishoudens in een sociale huurwoning met een bruto-inkomen hoger dan 39.874 euro kunnen vanaf 1 januari 2017 een extra huurverhoging krijgen van maximaal 4 procent plus inflatie. Gepensioneerden en grotere gezinnen vanaf vier personen zijn hiervan uitgezonderd.

Dat is bepaald in de wet Doorstroming Huurmarkt van minister Blok (Wonen) die de Tweede Kamer op 9 februari heeft aangenomen. Huishoudens met een inkomen lager dan 39.874 euro kunnen vanaf 2017 een huurverhoging krijgen van 2,5 procent plus inflatie. Deze stijging vanaf 1 januari 2017 geldt alleen voor nieuwe bewoners (mutatie). Voor het overgrote deel van de sociale huurders kan de huurprijs op 1 juli 2017 worden aangepast.

Met deze maatregel denkt Blok de 500.000 scheefwoners over te halen hun sociale huurwoning in te ruilen voor een vrijesector huurwoning of koopwoning. De Eerste Kamer moet nog wel akkoord gaan met de wet. Op 1 juli 2016 geldt nog de inkomensafhankelijke huurverhoging. Vanaf 1 juli 2016 geldt een maximale huurstijging van 2,1 procent (1,5 procent plus 0,6 procent inflatie) voor inkomens tot 34.678 euro. Voor inkomens tussen 34.678 euro en 44.360 euro is dat 2,6 procent en voor huishoudens met een inkomen hoger dan 44.360 mag de huur met 4,6 procent omhoog.

Ook komt er een jaarlijkse inkomenstoets en meer ruimte voor tijdelijke huurcontracten. Voor de tijdelijke huurcontracten wordt de maximaal mogelijke termijn twee jaar. Corporaties mogen deze tijdelijke contracten aanbieden aan verschillende doelgroepen, die de minister bepaalt. De Kamer denkt hierbij aan huurders die tijdelijk in Nederland wonen vanwege werk of studie, huurders in de noodopvang of huurders die in verband met renovatie hun woning tijdelijk moeten verlaten.

Huurders met zo’n tijdelijk contract behouden hun inschrijfduur. Verhuurders moeten bij contracten van maximaal één jaar huurders drie tot uiterlijk één maand voor de afloop van de huurtermijn laten weten dat het contract afloopt. Doen zij dit niet, dan ontstaat een contract voor onbepaalde tijd.

Het nee van de Raad van State tegen het verstrekken van inkomensgegevens door de Belastingdienst gaat minister Blok in de wet repareren. Hij heeft de expliciete opdracht aan de fiscus daarvoor nu opgenomen in het wetsvoorstel. Hij acht de kans klein dat huurders de inkomensafhankelijke huurverhogingen van de afgelopen jaren kunnen terugkrijgen, omdat het bij de uitspraak om privacy gaat en er geen sprake is van financiële schade.

 

Reageer op dit artikel