nieuws

‘Het samengaan van WPM Groep en Colliers is een perfecte match’

Geen categorie

Voor de buitenwereld mogelijk een verrassing, maar Pieter Affourtit –grootaandeelhouder en bijna vijftienjaar ceo – vindt de fusie tussen Colliers International en ‘zijn’ WPM een meer dan logische stap. Affourtit: ‘De ontwikkelingen in een vastgoedmarkt, die steeds internationaler wordt, maken het voor een marktleider in onder meer property management in Nederland noodzakelijk voortdurend te kijken naar een verbreding van de activiteiten. Colliers is daarvoor de perfecte match.’

Voor de buitenwereld mogelijk een verrassing, maar Pieter Affourtit –grootaandeelhouder en bijna vijftienjaar ceo – vindt de fusie tussen Colliers International en ‘zijn’ WPM een meer dan logische stap. Affourtit: ‘De ontwikkelingen in een vastgoedmarkt, die steeds internationaler wordt, maken het voor een marktleider in onder meer property management in Nederland noodzakelijk voortdurend te kijken naar een verbreding van de activiteiten. Colliers is daarvoor de perfecte match.’

Het samengaan van WPM en Colliers komt niet uit de lucht vallen, vertelt Pieter Affourtit, de vertrekkende ceo van WPM Groep. ‘Wij hebben de afgelopen jaren met verschillende belangstellende partijen gesproken over een vorm van samenwerking of fusie. Colliers kwam op het juiste moment en er was direct een click vanwege een gemeenschappelijke visie op de toekomst en een vergelijkbare ondernemingscultuur.’ Hij voegt er aan toe dat bij gesprekken met andere gegadigden het vaak snel duidelijk was, dat er mogelijke sprake zou zijn van een ‘conflict of interest’. ‘Bij Colliers speelt dat niet.’

 

Brede vastgoedspeler 

Het verdwijnen van de naam WPM Groep en zijn terugtreden zullen ongetwijfeld voor enige commotie in de markt zorgen, realiseert Affourtit zich, hoewel hij denkt dat de markt het ook begrijpt. WPM start in 1987 onder de naam Winkel & Project Management en is vanaf het begin vanuit het hoofdkantoor in Den Bosch actief met als kernactiviteit het management en beheer van winkelcentra in Nederland. Al snel worden de activiteiten uitgebreid en ontwikkelt WPM zich tot een brede vastgoedspeler, als (winkel)adviseur voor beleggers en gemeenten, herontwikkelaar van winkelcentra en winkelverhuur. In 1998 wordt het werkterrein uitgebreid met het management van kantoren en is de nieuwe naam WPM Groep een feit. In 2012, het jaar van het 25-jarig jubileum, worden de activiteiten op het gebied van winkelcentrum- en planontwikkeling gebundeld in WPM Development. Twee jaar later wordt een volgende stap gezet, waarbij alle data, informatie en kennis binnen de onderneming centraal wordt samengebracht in WPM Research.

Affourtit maakt al deze ontwikkelingen van dichtbij mee, maar staat voor de volle honderd procent achter de gekozen nieuwe partner voor WPM Groep. ‘Het is de bedoeling dat de vier huidige WPM-divisies Retail, Offices, Development en Research worden gekoppeld aan de al bij Colliers bestaande activiteiten op de verschillende terreinen. Ik denk dat er sprake is van een uitstekende fit, onze activiteiten zijn complementair aan het brede dienstenpakket van Colliers en het streven naar meerwaarde voor onze opdrachtgevers komt nog beter tot z’n recht.’

 

Familiebedrijf 

Affourtit benadrukt het ondernemerschap dat WPM ruim 25 jaar heeft gekenmerkt. ‘WPM is een landelijke speler maar met de trekjes van een familiebedrijf. We zien om ons heen de wereld steeds sneller veranderen, en dat geldt ook voor de vastgoedmarkten. Als je jezelf ziet als een ondernemend bedrijf, moet je daarvoor oog hebben en zeker voor de internationaliseringstrend en de verbreding van de keten. Om die reden hebben we – begin deze eeuw – een samenwerkingsverband gehad met het Britse Donaldson via Estatius. Onze klanten zijn altijd institutionele partijen geweest, maar we zien dat daarbij de afgelopen jaren steeds meer private partijen en buitenlandse beleggers bij zijn gekomen, die een heel andere, veelal kortere beleggingsscope hebben. Dat vereist flexibiliteit. We hebben ons voortdurend de vraag gesteld hoe we zo optimaal mogelijk kunnen inspelen op de veranderde de markt. Dat kan door autonome groei maar ook door overnames en fusies. Autonome groei was zeker een mogelijkheid, maar duurt langer. Aangezien de transitie van de markt heel snel verloopt, was onze voorkeur een samengaan met een sterke en brede internationale partij.’

De fusie met Colliers International betekent wel het einde van de betrokkenheid van Affourtit en zijn mededirecteur Ger Dings als aandeelhouder. ‘Dat is een bewuste keus. Ik ben bijna vijftien jaar algemeen directeur van WPM Groep geweest en ik denk dat het tijd wordt om anderen de kans te bieden om de leiding te nemen. De snel veranderende markt vereist nieuwe leiders. Ik denk dat WPM toe is aan nieuwe, frisse leiding en gelukkig staat die klaar. Ronald Maaskamp en Joost Vooijs en ook Ruud Bouma worden partners bij Colliers en gaan daar met de andere partners de kar trekken. Ik heb daar alle vertrouwen in. Vergeet niet dat wij al enige tijd bezig waren ons managementteam stap voor stap in een meer autonome positie te brengen. Dat maakt het mogelijk om WPM ook zonder Ger en mij moeiteloos onder te brengen bij Colliers. Dit alles is heel bewust gebeurd.’ Volgens Affourtit is er wel gesproken over een vorm waarbij hij en Dings nog op een of andere manier bij Colliers betrokken zouden kunnen blijven: ‘Toen we gingen praten met Colliers lagen alle opties nog open. We hebben alle mogelijkheden goed afgewogen en dit lijkt ons de beste insteek voor de nieuwe koers. Vooral omdat we alle vertrouwen hebben dat het management de nieuwe uitdaging uitstekend vorm zal geven.’

 

Onderaan de ladder

Affourtit noemt de fusie met Colliers een ‘perfecte match’. ‘Wat voor mij bij Colliers als fusiepartner de doorslag heeft gegeven, is de filosofie van het ondernemerschap en de professionaliteit. En het gegeven dat ook Colliers graag buiten de geijkte paden treedt, maar daarnaast integriteit en kwaliteit boven alles plaatst. WPM Groep is al die jaren winstgevend geweest en heeft een uitstekende reputatie in de markt. Dat komt mede door onze professionaliteit. Vastgoedbeheer heeft heel lang onderaan de ladder van de vastgoedsector gestaan, als een soort noodzakelijk kwaad. Dat beeld hebben wij mede kunnen veranderen. Als vastgoedbeheerders zijn we altijd bezig geweest met de lange termijn, de duurzaamheid van de belegging. Maar deze markt van transitie maakt het noodzakelijk nog flexibeler te zijn en met concrete haalbare oplossingen te komen. De traditionele property-manager schuift daarbij steeds verder op in de richting van het asset-management. En dat betekent dat je instrumentarium ook breder wordt om effectief in te kunnen spelen op die veranderingen. Wij zijn echte specialisten op lokaal niveau die daarnaast optimaal gebruik kunnen maken van de beschikbaarheid van onze nationale kennis en data. Vastgoedbeheer is al lang geen stiefkind meer van de sector en vastgoedmanagers bij WPM Groep zijn hooggekwalificeerde medewerkers. WPM is groot geworden, omdat wij specialisten in huis hebben die het verschil maken door zich te richten op waardegroei in plaats van op de stenen. Mede daardoor zijn we erin geslaagd het property management plus-model winstgevend te maken. Wij brengen niet alleen met WPM een versterking van de portefeuille en professionaliteit, maar ook een gezonde financiële marge. Samenvattend, ik denk dat er tussen de filosofie van Colliers en WPM over de toekomst van de sector een kruisbestuiving kan plaatsvinden, die verschillend zal zijn wat traditionele makelaarskantoren te bieden hebben. Een retailprobleem in Leeuwarden kun je echt niet oplossen vanuit Londen.’

Hoe zullen de klanten van WPM reageren op het samengaan met Colliers en het verdwijnen van de naam, toch een merk in het Nederlands vastgoed? Affourtit: ‘Doorslaggevend hierbij is hoe de boodschap wordt overgebracht. Dat het niet zozeer gaat om schaalgrootte, het de grootste willen zijn, maar dat het gaat om nog meer kwaliteit in de dienstverlening en het streven naar onderscheidenheid en waardegroei. Als dat lukt is Colliers spekkoper.’

 

Weloverwogen

Wat Affourtit gaat doen, weet hij nog niet. ‘Ik ben nog te jong voor achter de geraniums, maar de afgelopen jaren zijn intensief geweest. Het hele proces waarin we met Colliers terecht zijn gekomen, komt voort uit een gedegen voorbereiding en had niets met een noodzaak tot verkopen te maken. Alles is heel weloverwogen gebeurd. Ik ben altijd al iemand die probeert een aantal stappen vooruit te denken en dat geldt zeker voor dit proces. Ger en ik verlaten WPM Groep met een goed gevoel, medewerkers hebben in de nieuwe combinatie alle mogelijkheden voor ontwikkeling en onze opdrachtgevers zullen er wel bij varen, daar zijn we van overtuigd. Voor mij zelf zie ik genoeg mogelijkheden in het segment waar mijn hart altijd heeft gelegen, het retailvastgoed en meer algemeen, de ontwikkeling van binnensteden.’ En met een glimlach: ‘Contractueel mag ik natuurlijk helemaal niets doen, maar ik sluit niet uit, gezien mijn relatie met Jaap, dat we elkaar in de toekomst nog wel eens zullen spreken. En ik heb nog mijn onderwijstaken bij onder meer de ASRE, een prachtig aanknopingspunt om een bijdrage te blijven leveren aan de gewenste kwaliteitsontwikkeling in de vastgoedsector.’

 

Over de auteur

Ruud Wit is ex-hoofdredacteur van Vastgoedmarkt

 

Dit artikel is gepubliceerd in Vastgoedmarkt van februari 2016 

 

 

 

 

Reageer op dit artikel