nieuws

Bouwsector en detailhandel groeien door in 2016 en 2017

Geen categorie

De groei van de bouwsector stagneert maar zal in 2016 en 2017 niettemin een groei laten zien van respectievelijk ongeveer 4 en 3 procent. De groei in de detailhandel is half zo groot.

Bouwsector en detailhandel groeien door in 2016 en 2017

Dat voorziet het Economisch Bureau van ING. De groei in de detailhandel zal de helft lager uitpakken met in 2016 en 2017 een verwachte groei van respectievelijk 2 en 1,5 procent. In 2015 kwam de groei ook uit op 2 procent. ‘Door het zachte winterweer was het einde van 2015 enigszins teleurstellend voor de detailhandel. De aankoop van een nieuwe wintergarderobe kon daardoor nog even wor-den uitgesteld. Door een verbetering van de koopkracht groeit het volume in 2016 net als in 2015 met 2 procent’, schrijft het Economisch Bureau.

‘Het EIB meldde eind januari dat het bouwvolume in 2015 met 7 procent is gegroeid. De ING-economen wijzen erop dat eind 2015 de groei toch wat leek af te remmen. ‘De fors aantrekkende nieuwbouw van woningen zorgde voor geheel 2015 voor een flinke toename van het bouwvolume. Zo kromp het volume in oktober en liet november maar een schamele groei zien ten opzichte van een maand eerder. Weinig nieuwe bouwlocaties maar vooral bouwbedrijven die een gecontroleerde groei willen doormaken lijken hiervoor de belangrijkste oorzaken. De orderboeken zijn nog altijd goed gevuld en zorgen ook in 2016 voor flinke groei’, aldus het Economisch Bureau.

 

Reageer op dit artikel