nieuws

Blok komt parlement tegemoet bij huurwet

Geen categorie

Minister Blok heeft flink wat water bij de wijn gedaan om de Tweede Kamer achter zijn Wet doorstroming huurmarkt te krijgen. Zo gaat hij akkoord met een jaarlijkse in plaats van een driejaarlijkse inkomenstoets.

Dat blijkt uit een weerslag van het Kamerdebat over het wetsvoorstel op tweedekamer.nl. Met de huursombenadering, een driejaarlijkse inkomenstoets en meer mogelijkheden voor tijdelijke verhuur wil Blok de flexibiliteit op de huurmarkt bevorderen en de prijs-kwaliteitsverhouding verbeteren. Doorstroming en betaalbaarheid staan centraal, aldus de minister. Eerder had Blok al de liberalisatiegrens drie jaar bevroren op het huidige niveau van 710,68 euro. Ook de WOZ-waarde is sinds november 2015 in het woningwaarderingsstelsel (wws) opgenomen. Zo bepaalt de gewildheid van een woning mede de maximale huurprijs.

Eind vorig jaar zegde de minister al toe het wws te verruimen voor kleine (nieuwbouw)woningen. De nieuwe wet is het sluitstuk van Bloks hervorming van de huurmarkt. De gemiddelde huurstijging per woningcorporatie mag daarin niet hoger uitkomen dan de inflatie plus 1 procent (huursombenadering). Huishoudens die jaarlijkse meer dan 39.000 euro verdienen, krijgen een forsere huurverhoging. Zo worden ze gestimuleerd om een woning te zoeken die meer bij hun inkomen past.

Volgens het wetsvoorstel toetst de Belastingdienst eenmaal in de drie jaar of mensen meer verdienen dan de toewijzingsgrens 39.000 euro voor een sociale huurwoning. Als dat zo is, mag de huur van de woning worden verhoogd met de inflatie plus 4 procent. D66 is het niet eens met de uitzondering van een huurverhoging voor gepensioneerde scheefwoners. Blok komt Die uitzondering wordt verschoven naar gezinnen met vier of meer leden.Tot slot wil Blok tijdelijke huurcontracten introduceren. Zo is het straks mogelijk dat verhuurders en huurders een contract voor een jaar aangaan, en de mogelijkheid van een vijfjaarscontract voor jongeren tussen de 18 en 27.

De SP wil dat Blok kiest voor een ‘eenvoudiger oplossing’ door de verhuurdersheffing te schrappen, waardoor woningcorporaties middelen hebben om veel meer betaalbare huurwoningen te bouwen. De ChristenUnie vraagt meer aandacht voor het gebrek aan mogelijkheden voor de mensen met een inkomen net boven de grens. Blok stemt in met het pleidooi van onafhankelijk Kamerlid Van Vliet en het CDA voor een jaarlijkse in plaats van een driejaarlijkse inkomenstoets.

De oppositie is bang voor een wildgroei van tijdelijke huurcontracten en eist dat een contract van onbepaalde tijd de norm moeten blijven. Blok stelt echter dat de mogelijkheden daartoe ‘zeer streng geclausuleerd’ zijn.  Later deze week debatteert het parlement verder over de wet. De inschikkelijkheid van Blok heeft alles te maken met de politieke verhouding in de Senaat. Daarin hebben PvdA en VVD geen meerderheid.

 

Reageer op dit artikel