nieuws

Barzien Khoskakht wint scriptieprijs NRW

Geen categorie

De NRW Scriptieprijs 2016 is gewonnen door Barzien Khosbakht voor zijn masterthesis Fragmented ownership in shopping centres. Hij ontving een cheque van 2.500 euro. Ook TU Eindhoven mocht als begeleidende universiteit ook een cheque van 2.500 euro in ontvangst nemen.

In zijn winnende scriptie gaat Barzien Khoshbakht in op de relatie tussen de eigendomsstructuur en de waarde van winkelvastgoed in planmatig ontwikkelde winkelcentra. Hij stelt vast dat winkelcentra met verdeeld eigendom inderdaad lastiger te managen zijn. Partijen hebben elkaar aantoonbaar nodig om een winkelcentrum succesvol te maken of te houden. Winkelcentra hebben continu (fysieke) vernieuwing nodig om de uitstraling up-to-date te houden. In een bepaalde fase van de levenscyclus is veelal een grondige renovatie noodzakelijk, met als mogelijk gevolg dat huurders verplaatst moeten worden. In de praktijk blijkt dit bij verdeeld eigendom lastig te realiseren. Kleinere winkeliers hebben moeite om de bijbehorende kosten te dragen terwijl grootwinkelbedrijven en beleggers meer oog hebben voor de grote lijn.

Juryvoorzitter Paulus Jansen, wethouder Wonen en RO van de gemeente Utrecht: ‘De jury vond het onderwerp zeker relevant omdat het presteren van planmatig ontwikkelde winkelprojecten beoordeeld is vanuit twee invalshoeken: centra met één eigenaar versus centra met meerdere eigenaren. Binnen de huidige marktverhoudingen is er meer aandacht voor de grote centra met 1 (hoofd)eigenaar, terwijl er juist ook een belangrijke toekomstige herontwikkelingsopgave ligt voor de centra met verdeeld eigendom. Het onderzoek bestaat uit een gedegen kwantitatieve analyse (hoewel de database beperkt is) met een duidelijke onderbouwing van de determinanten in de regressie analyse. De uitkomsten van het onderzoek zijn verrassend en actueel en vragen nadrukkelijk om nadere analyse.”

De andere twee genomineerde studenten ontvingen ieder een cheque van 500 euro. 

Reageer op dit artikel