nieuws

Amsterdam streeft naar top 3-positie in Europa

Geen categorie

Metropoolregio Amsterdam behoort in 2016 tot de Europese top vijf van economisch sterke regio’s en heeft de ambitie om naar de derde plaats te stijgen, na Londen en Parijs.

Hoe die top 3-positie bereikt moet worden, staat in de MRA Agenda die werd gepresenteerde op het congres De Grenzeloze Stad op 18 februari in Haarlem. Actuele ontwikkelingen, nieuwe markten en investeerders vereisen een nieuwe strategie. In de agenda staan tientallen acties op ruimtelijk en economisch gebied.

Veel ruimte geven aan wonen en werken is de komende jaren een belangrijk inspanning. Van 2016 tot 2040 zullen er 250.000 woningen gebouwd worden. Dat gebeurt vooral binnenstedelijk door verdichting en door transformatie en herstructurering van overbodige kantoren, bedrijventerreinen en glastuinbouwgebied. Voor het huisvesten van toeristen komt er een regionale accommodatiestrategie. Speciale aandacht krijgt de relatie tussen woningbouw en de luchthaven. De MRA doet samen met Schiphol een voorstel aan het Rijk om zowel het vliegen als de woningbouw meer ruimte te bieden. Daarnaast wil de MRA startende ondernemers, kenniswerkers en studenten aantrekken door campusvorming, het bieden van geschikte huisvesting en door optimaal werkende internetknopen en datacenters.

Leegstaande monumenten krijgen nieuwe culturele functies. Voor het landschap komt er een actieprogramma dat richting geeft aan recreatie, waterbeheer, voedsel- en energieproductie en biodiversiteit. Goede routenetwerken voor wandelen, fietsen en varen verbinden de steden beter met de buitengebieden. Verder gaat de MRA onderzoek doen naar uitbreiding van het Amsterdamse metronet en de IJmeerverbinding tussen Amsterdam en Almere.

Nieuwe bedrijven hebben vaak een voorkeur voor andere locaties dan gevestigde ondernemingen. De MRA wil daarom ruimte bieden aan experimenteren, improviseren en innoveren. Om dat mogelijk te maken, is een efficiënte samenwerking binnen de MRA essentieel. 

Reageer op dit artikel