nieuws

Alle Macintosh-winkelformules verkocht

Geen categorie

De curatoren van Macintosh Retail Group hebben ook overeenstemming bereikt over verkoop van de resterende winkelformules Pro Sport, Invito & Steve Madden. Of alle 65 winkels openblijven, hangt af van de huurvoorwaarden.

Dat maakten curatoren op 16 februari bekend. Ze hebben onder voorbehoud van goedkeuring door de financierende banken overeenstemming bereikt over de verkoop van de activa van de failliete vennootschappen Pro Sport, Invito en Steve Madden. De Pro Sport-formule is verkocht aan Pro Sports Holding, met als directeur Perry Overeem. De Invito- en Steve Madden-formules zijn verkocht aan twee aan Highlands Holding toebehorende vennootschappen, met als directeur Martijn Rozenboom. 

Afgesproken is dat alle 65 tot de formules behorende winkels worden overgenomen. Het uiteindelijk aantal over te nemen winkels hangt echter mede af van de met verhuurders te maken afspraken over de huurvoorwaarden, alsmede de afspraken met leveranciers. De formule Steve Madden (drie winkels) zal naar verwachting van de markt verdwijnen omdat er (nog) geen nieuwe afspraken zijn met de Amerikaanse licentiegever Steve Madden. Deze winkels zullen dan zo mogelijk worden omgezet naar andere formules.

Er is de intentie om een nieuw dienstverband aan te bieden aan een groot deel van de winkelmedewerkers in de over te nemen winkels en aan een deel van de in het hoofdkantoor/ distributiecentrum werkzame medewerkers. Ben Meijs en John Huppertz, curatoren van Macintosh, Pro Sport, Invito, en Steve Madden: ‘Na de gerealiseerde transacties inzake Scapino, Brantano, Manfield en Dolcis hebben we nu ook voor de overige high street-formules nieuw onderdak gevonden. We zijn verheugd dat we naar verwachting een groot deel van de werkgelegenheid bij Pro Sport, Invito en de Steve Madden-winkels hebben kunnen behouden en dat we partijen hebben gevonden die de winkelformules Invito en Pro Sport op de Nederlandse markt actief willen houden.’ In totaal waren in Nederland ruim 400 winkels bij het Macintosh-faillissement betrokken. Hoeveel winkels er onder de nieuwe eigenaren doorgaan, is nog niet bekend.

Reageer op dit artikel