nieuws

Woonbron koopt woningen Havensteder

Geen categorie

Wooncorporatie Woonbron 50 heeft woningen in de wijk Carnisse in Rotterdam Zuid overgenomen van collega-corporatie Havensteder.

Rotterdam Zuid kent een sociaal economische achterstand ten opzichte van het gemiddelde van de vier grote steden. De rijkoverheid, gemeente, onderwijs- en zorginstellingen, woningcorporaties en het bedrijfsleven werken in het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ) samen aan een nieuw en beter perspectief voor Rotterdam Zuid. Om het leefklimaat in Carnisse te verbeteren, heeft Woonbron gekozen voor de rol van de  ‘betrokken buurman’ voor alle huurders en eigenaren in de wijk. Dit uit zich onder andere in intensief beheer van haar woningen, het inzetten van wijkconciërges in de buitenruimte, het aanpakken van woonfraude en het ondersteunen van VvE’s. Woonbron lost nadrukkelijk niet alle problemen zelf op. Zij streeft ernaar de wijk vanuit haar eigen kracht vooruit te helpen en zo een stabiele en aantrekkelijke leefomgeving te realiseren.

Reageer op dit artikel