nieuws

Voorraad nieuwbouwwoningen slinkt snel

Geen categorie

Vorig jaar zijn ongeveer 30.000 nieuwe woningen verkocht. Dat is 13 procent meer dan het jaar daarvoor en zelfs een verdubbeling ten opzichte van 2013. Nieuw aanbod is met een voorraad van slechts 6.500 broodnodig.

Dat schrijft Neprom in de Monitor Nieuwe Woningen. Met 8.700 verkochte nieuwbouw koopwoningen is in het tweede kwartaal van 2015 het hoogste niveau bereikt sinds het eerste kwartaal van 2007. Het record werd overigens bereikt in het vierde kwartaal van 2005, toen ruim 12.000 woningen werden verkocht. Het aantal verkopen van nieuwbouwwoningen bleef in het derde kwartaal van 2015 enigszins achter op het tweede kwartaal van 2015 en het vergelijkbare derde kwartaal van 2014.

De prognose voor het vierde kwartaal van 2015 komt op basis van voorlopige cijfers van Woningborg uit op 8.000 verkopen. Daarmee is het totaal aantal verkopen in 2015 zo’n 30.000. Volgens de vereniging van projectontwikkelaars hadden er nog enige duizenden huizen meer verkocht kunnen worden als er meer nieuw aanbod van nieuwbouwwoningen was geweest. Het dieptepunt voor de woningbouwers lag in 2013, toen er nog geen 15.000 nieuwbouwwoningen werden verkocht. In 2014 gingen er al fors meer nieuwbouwhuizen over de toonbank en afgelopen jaar zette dat herstel verder door.

Het aandeel goedkope woningen onder de 200.000 euro nam vorig jaar af van 40 procent in 2014 naar minder dan 30 procent. Populairste prijsklasse vorig jaar was het middeldure segment tussen 200.000 en 300.000 euro. Dat aandeel steeg van 40 naar bijna 50 procent. De duurste prijsklasse werd iets gewilder met een groei van bijna 20 procent in 2014 naar zo’n 23 procent eind derde kwartaal 2015. Neprom-leden zien de vraag naar luxere koopwoningen echter groeien, niet alleen in Amsterdam maar ook steeds vaker op locaties buiten de Randstad.

Neprom-voorzitter Bart van Breukelen spreekt van een goede markt. ‘We hebben de stijgende lijn duidelijk te pakken en we merken op steeds meer plaatsen dat ook wat luxere woningen goed worden verkocht. Dat betekent dat ook doorstromers die een koopwoning achterlaten weer durven te kopen en dat ook kunnen. Dat is positief.’ Aan het eind van het derde kwartaal resteerde slechts een verkoopportefeuille van 6.500 woningen.

In toenemende mate wordt hiermee het beperkte nieuwe aanbod de bottle-neck voor de verkoop van nieuwbouwwoningen. ‘Dat betekent dat er voor kopers niet veel keuze is. Gemeenten en marktpartijen zullen zich tot het uiterste in moeten spannen om snel nieuw aanbod in verkoop te brengen, anders ontstaan er echt tekorten met het risico dat de prijzen te hard gaan stijgen’, aldus Van Breukelen. De groei van het aantal verleende bouwvergunningen is niet voldoende, legt Neprom uit.

Met 26.000 bouwvergunningen voor woningen in 2013 werd een naoorlogs dieptepunt bereikt. In 2014 keerde het tij met een toename van 50 procent tot 39.400 woningen.  Voor het jaar 2015 komt Neprom in een prognose uit op bijna 55.000 vergunningen. Deze schatting betekent een toename van ongeveer 40 procent ten opzichte van 2014. Hiermee zou het totale aantal bouwvergunningen in 2015 uitkomen op ongeveer 55.000, wat vergelijkbaar is met het jaar 2011. Het niveau van voor de crisis, toen jaarlijks minimaal 75.000 bouwvergunningen werden verstrekt, is echter nog lang niet bereikt. Het aantal van 55.000 nieuwe woningen is beslist onvoldoende om de groei van het aantal huishoudens, aldus Neprom. Daar komt de woningbehoefte door de groei van het aantal vluchtelingen nog eens bij.

Reageer op dit artikel