nieuws

Rics wil bredere maatschappelijke rol

Geen categorie

‘Rics wil zijn maatschappelijke rol verbreden en binnen de vastgoedsector een keten van integriteit organiseren.’ Aldus voorzitter Wendy Verschoor van Rics Nederland in haar nieuwjaarsrede die zij hield op 11 januari in hotel Goudfazant in Amsterdam.

Rics wil bredere maatschappelijke rol

‘Wij willen aanwezig zijn in alle segmenten van onze sector. Daarnaast richten wij ons in 2016 in het bijzonder op het segment maatschappelijk vastgoed. Rics kan hier een vergelijkbare rol vervullen als bij de taxateurs, waar wij mee hebben gewerkt aan het tot stand komen van het Platform Taxateurs en Accountants, het Taxatie Management Instituut en recent het Nederlands Register Vastgoed Taxateurs.’ Verschoor wees erop dat in steeds bredere kring het nut wordt erkend van het opstellen en handhaven van regels voor integer gedrag. 

‘Wij zien dat onder meer terug bij het maatschappelijk vastgoed, doordat de professionals uit dit segment zich bij ons aanmelden voor het Rics-lidmaatschap. Van onze kant bieden wij gemeentelijke vastgoedorganisaties aan te helpen gedragscodes te ontwikkelen en te handhaven via tuchtrecht. Dat aanbod geldt ook voor de woningbouwcorporaties.’ 

Intern zal Rics zich steeds meer profileren als kennisinstituut voor de eigen leden. Rics verwelkomde onlangs 43 nieuwe leden.

Reageer op dit artikel