nieuws

Publicatie over kostprijshuur vastgoed gemeenten

Geen categorie

Bouwstenen heeft een publicatie uitgebracht die inzicht geeft in de wijze waarop gemeenten de kostprijshuur van haar vastgoed kunnen bepalen.

De publicatie Wat kost dat? biedt gemeenten houvast bij het bepalen van de methodiek waarmee de kostprijshuur kan worden berekend, maar geeft ook huurders inzicht hoe gemeenten dat kunnen doen. De publicatie is opgesteld door gemeentelijke financiële experts die binnen Bouwstenen actief zijn en digitaal beschikbaar via http://bouwstenen.nl/?q=Bouwstenenpublicaties.

Het stuk is een update van de publicatie die in 2008 door de Kopgroep Maatschappelijk Vastgoed is uitgebracht. Het onderwerp is actueel in verband met de Wet Markt en Overheid en de Vennootschapsbelastingplicht die er voor gemeenten aan zit te komen. Maar ook in verband met investeringen rond het verduurzamen van het vastgoed is het een actueel en relevant onderwerp.

Doel van de publicatie is om te komen tot goed onderbouwde, uitlegbare en transparante huurprijzen bij gemeenten, passend bij de specifieke situatie en wensen van elke gemeente. Wouter van den Wildenberg, trekker van het Bouwstenen-netwerk Financiële experts: “Gemeenten kunnen kiezen voor de begrotingsbenadering en de vastgoedbenadering. Er is bij de keuze voor de verschillende methodieken geen goed of slecht, alleen dient de invulling van de parameters een logisch en consistent geheel te vormen. Daarnaast is het raadzaam huurstromen en subsidies te scheiden.”

Wat kost dat? is het resultaat van vele, vaak stevige discussies tussen de betrokken financiële (vastgoed)experts van de gemeenten Almere, Alphen aan den Rijn, Apeldoorn, Arnhem, Bergen op Zoom, Breda, Utrecht en Zeist. Zij hebben daarbij hun eigen en elkaars methoden gewikt, gewogen en opnieuw bekeken. Het aanpassen van de rekenmethode is niet eenvoudig en houdt nauw verband met de inrichting van de financiële processen binnen gemeenten.

Bouwstenen is een sectorverbindend platform voor bestuurders, managers en professionals in het maatschappelijk vastgoed. Aart Hordijk, Raad van de Onroerende Zaken en professor Real Estate Valuation bij Tias, schreef het voorwoord.

 

Reageer op dit artikel